html атрибут type

Атрибут type тега <menu> вказує тип меню.

Нотатка:

Firefox підримує тільки type="context".

Синтакс

<menu type="list|context|toolbar">

Атрибут type може отримувати 3 значення :

list

Створює контекстне меню.

context

Меню у вигляді панелі інструментів.

toolbar

Меню у вигляді списку.

Переглядачі

Переглядач

0

8.0

0

0

0


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута type теґа <menu>

<menu type="context" id="mymenu">
 <menuitem label="Refresh" onclick="window.location.reload();" icon="ico_reload.png">
 </menuitem>
 <menu label="Share on...">
  <menuitem label="Twitter" icon="ico_twitter.png"
  onclick="window.open('//twitter.com/intent/tweet?text='+window.location.href);">
  </menuitem>
  <menuitem label="Facebook" icon="ico_facebook.png"
  onclick="window.open('//facebook.com/sharer/sharer.php?u='+window.location.href);">
  </menuitem>
 </menu>
 <menuitem label="Email This Page"
 onclick="window.location='mailto:?body='+window.location.href;"></menuitem>
</menu>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут type тега <menu> з'явився тільки в HTML5. А сам тег <menu> перевизначений в HTML5

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.