unset CSS значення

Є комбінацією ключових слів initial і inherit. Ключове слово unset встановлює значення властивості як inherit, якщо властивість успадковується від свого батька, в іншому випадку значення встановлюється як initial.

body {
  font-size: 1.5em;
}
 
.module {
  font-size: unset;
}

Різниця між unset і initial в тому, що значення, які могли бути успадковані елементом, скидаються.

Ключове слово unset скидає властивість його успадкованого значення, якщо він успадковує від батьків, а також його початкове значення, якщо ні. Іншими словами, він поводиться як наслідок ключового слова в першому випадку, і як початкове ключове слово у другому випадку. Його можна застосувати до будь-якої властивості CSS, включаючи стенограму CSS.

Переглядачі

Переглядач
unset

13.0

41.0

28.0

9.1

27.1

Переглядач
unset

28.0

9.3

Приклади


Демонстація роботи.

Синтаксис властивості.

.block p {

  border-color: unset;

}