Довідник по HTML тегам

HTML - це мова розмітки за допомогою тегів. Тобто, HTML документ буде складатися з деякої групи елементів, де кожен елемент буде визначатися (починатися та закінчуватися) певним тегом (Для деяких елементів кінцевий тег не є обов'язвовим)

Тобто, тег — це назва елементу, записана у кутових дужках (< >)

Кожен HTML тег має свою унікальну назву з визначеним синтаксисом, яка записується латинськими літерами і не чутлива до регістру.

HTML документ оброблюється браузером та відтворюється на екрані у звичному для людини вигляді.


HTML теги відсортовано в алфавітному порядку

= Тільки в HTML5.         = Не підтримується в HTML5.

Теґ Опис
<!--...--> Визначає коментар в документі.
<a> Створює посилання.
<abbr> Визначає абревіатуру чи акронім.
<address> Визначає контактну інформацію автора/власника документа або статті
<applet> Визначае вбудований аплет.
<area> Тег, який визначає інтерактивну область в зображенні-карті (елемент <map>), тобто при кліці на певну область зображення відбуваються
<article> Тег `<article>` визначає незалежний, самодостатній зміст від іншої частини сайту.
<aside> Блок з додатковою інформацією.
<audio> Додає аудіозапис на веб-сторінку.
<b> Робить текст жирним.
<base> Змінює абсолютний шлях сторінки.
<basefont> Задає шрифт за замовчуванням
<bdo> Змінює напрямок тексту.
<big> Робить текст більшим.
<blockquote> Довга цитата.
<body> Визначає кордоти тіла веб-сторінки
<br> Створює перехід на новий рядок.
<button> Визначає кнопку.
<canvas> Використовується як контейнер для графіки
<caption> Визначає назву таблиці.
<center> Вирівнює текст по центру.
<cite> Визначає назву твору
<code> Вказує, що зміст теґа - програмний код.
<col> Задає загальні властивості для однієї чи декількох колонок.
<colgroup> Створює структурну групу, що об'єднує один або кілька стовпчиків.
<datalist> Створює список варіантів.
<dd> Визначення терміну.
<del> Визначає текст котрий був видалений в новій версії документа
<details> Визначає контент котрий користувач може приховати чи відобразити
<dfn> Позначає термін в тексті.
<dialog> Створює діалогове вікно
<dir> Список з назв директорій.
<div> Блок.
<dl> Список термінів/визначень
<!DOCTYPE> Задає версію HTML.
<dt> Задає назву терміна
<em> Акцентує увагу на тексті.
<embed> Вставляє в html-документ зовнішній об'єкт.
<fieldset> Групує пов`язані поля форми.
<figcaption> Підпис до малюнка
<figure> Групування елементів.
<font> Задає колір, розмір і тип шрифту.
<footer> Визначає футер (підвал) веб-сторінки
<form> Визначає форму.
<frame> Визначає фрейм на веб-сторінці
<frameset> Визначає структуру фреймів
<h1> Заголовок першого рівня.
<h2> Заголовок другого рівня.
<h3> Заголовок третього рівня.
<h4> Заголовок четвертого рівня.
<h5> Заголовок п'ятого рівня.
<h6> Заголовок 6 рівня.
<head> Визначає інформацію про документ
<header> Позначає розділ HTML-сторінки як заголовок.
<hgroup> Призначається для групування заголовків на веб-сторінці
<hr> Горизонтальна лінія.
<html> Вказує, що почався HTML-документ.
<i> Виділяє текст курсивою.
<iframe> Вставляє на сторінку фрейм
<img> Відображає графічне зображення на веб-сторінці
<input> Поле вводу даних.
<ins> Визначає текст, котрий був доданий в новому документі
<kbd> Позначає клавіші, що можуть бути натиснені.
<keygen> Поле для генерації пари ключів.
<label> Визначає мітку для елементу форми
<legend> Заголовок до елементів, що згруповані за допомогою тега `fieldset`.
<li> Визначає елемент списку
<link> Тег `link` служить для зв'язку html-документа із зовнішнім файлом.
<main> Визначає основний зміст документа.
<map> Визначає карту-зображення для картинки
<mark> Виділяє текст жовтим
<menu> Відображає список пунктів меню.
<menuitem> Додає нові пункти в контекстне меню
<meta> Визначає метадані документа
<meter> Створює візуальну шкалу.
<nav> Набір навігаційних посилань.
<noscript> Визначає альтернативний контент для користувачів у котрих не працює JavaScript
<object> Визначає вбудований об'єкт.
<ol> Визначає впорядкований список.
<optgroup> Групує список опцій.
<option> Створює пункт списку
<output> Визначає результат розрахунку
<p> Визначає текстовий абзац.
<param> Задає параметри для об'єктів
<picture> Являє собою контейнер для зберігання кількох елементів <source> , які підтримують елемент <img>
<pre> Виводить попередньо відформатований текст
<progress> Відображає хід виконання завдання.
<q> Коротка цитата.
<rp> Що показати в браузеру, котрий не має підтримки рубінових анотацій.
<rt> Додає анотацію зверху чи знизу від тексту
<ruby> Додає пояснення до тексту.
<s> Визначає текст застарілим та закреслює його
<samp> Визначає текст як вивід програми ябо скрипта
<script> Додає на веб-сторінку JavaScript скрипт
<section> Задає розділ документу
<select> Створює елемент введення у вигляді списку.
<small> Відображає текст зі зменшеним розміром шрифту
<source> Визначає альтернативне джерело медіа-файлу для відтворення
<span> Визначає унікальний ідентифікатор частини тексту
<strike> Відображає текст закресленим
<strong> Визначає важливий текст
<style> Визначає стиль елементів веб-сторінки.
<sub> Відображає текст у вигляді нижнього індексу.
<summary> Визначає заголовок для теґу `<details>`
<sup> Відображає шрифт у вигляді верхнього індексу.
<table> Задає таблицю на HTML-сторінці
<tbody> Визначає тіло таблиці.
<td> Визначає комірку таблиці.
<textarea> Область введення багаторядкового тексту.
<tfoot> Задає нижній колонтитул таблиці.
<th> Визначає клітинку-заголовок таблиці
<thead> Визначає групу заголовків HTML-таблиці
<time> Визначає час або дату.
<title> Визначає заголовок веб-сторінки
<tr> Визначає рядок в таблиці.
<track> Визначає текстову доріжку до медіа-елементів
<tt> Відображає текст моношининним шрифтом
<u> Визначає підкреслений текст
<ul> Визначає позначений(ненумерований) список
<var> Використовується для виділення змінних з комп'ютерних програм.
<video> Відображає відео на сайті.
<wbr> Вказує браузеру місце, де допускається робити перенос рядка в тексті