html теґ <colgroup>

Тег <colgroup> визначає групу з одного або декількох стовпчиків в таблиці, для їх подальшого форматування.

Тег <colgroup> корисний для застосування стилів до стовпчиків, замість того щоб встановлювати стилі для кожної клітинки в кожному рядку.

Цей елемент дозволяє зменшити код таблиці за рахунок скорочення атрибутів, що повторюються, і при його наявності браузер починає показувати вміст таблиці, не чекаючи її повного завантаження.

Елемент <colgroup>, зазвичай, використовується в комбінації з елементом <col>, який визначає характеристики однієї або декількох колонок.

Зазвичай закривати цей тег не потрібно, але, якщо <colgroup> виступає як контейнер для елементів <col>, тоді слід додати закриваючий тег </colgroup> в кінці групи.

4b27659ed8e171d87642778fd00d6b48.png

Порада:

Для того, щоб визначити різні властивості стовпчика в межах <colgroup>, використовуйте тег <col> всередині тега <colgroup>.

Нотатка:

Різниця між властивостями <colgroup> і <col> не дуже велика і полягає в наступному. <colgroup> дозволяє об'єднувати колонки в певні групи, а при додаванні атрибута rules="groups" до елемента <table> браузер буде створювати лінію тільки між колонками, створеними за допомогою <colgroup>. В інших випадках поведінка колонок призначених через елементи <colgroup> і <col> ідентична.

Нотатка:

Тег <colgroup> повинен бути дочірнім елементом <table> та йти після будь-яких елементів <caption> і перед будь-якими елементами <thead>, <tbody>, <tfoot> та <tr>.

Синтакс

<table>
<colgroup атрибут="значення">
<col атрибут="значення">
</colgroup>
...
Елементи таблиці
...
</table>
Атрибут Опис атрибута
align Встановлює вирівнювання вмісту групи колонок по горизонталі.
char Вирівнює по вміст групи колонок заданому символу.
charoff Зміщує вміст групи колонок відносно заданого символу.
span Кількість груп колонок, до яких слід застосовувати атрибути.
valign Задає вертикальне вирівнювання вмісту колонки.
width Ширина групи колонок.
Атрибут Опис атрибута
accesskey

Дозволяє активувати або сфокусуватись на елементі за допомогою заданого сполучення клавіш.

class

Визначає один або кілька класів, щоб зв’язати елемент з таблицею стилів (CSS).

draggable

Визначає чи можна перетягувати елемент.

Більше інформації про загальні атрибути за посиланням Загальні атрибути в html.

Подія Опис події
onafterprint Скрипт виконується тільки після як документ надрукований.
onbeforeprint Скрипт виконується перед тим, як документ надрукований.
onbeforeunload Скрипт виконується коли документ ось-ось буде вивантажений
onhashchange Скрипт виконується коли там відбулися зміни до частини якоря в URL
onload Викликається після того як завантаження елемента завершене.
onmessage Скрипт виконується коли викликане повідомлення.
onoffline Спрацьовує коли браузер починає працювати в автономному режимі
ononline Спрацьовує коли браузер починає працювати в режимі онлай.
onpagehide Скрипт виконується коли користувач переходить на іншу сторінку сторінку.
onpageshow Скрипт виконується коли користувач заходить на сторінку.
onpopstate Скрипт виконується коли змінено історію одного вікна.
onresize Скрипт виконується, коли розмір вікна браузера змінюється.
onstorage Скрипт виконується, коли вміст Web Storage оновлюється.
onunload Викликається, коли сторінка розвантажена, або вікно браузера було зачинено.
onblur Скрипт виконується, коли елемент втрачає фокус.
onchange Викликається в той момент, коли значення елемента змінюється.
oncontextmenu Скрипт виконується коли викликається контекстне меню.
onfocus Викликається в той момент, коли елемент отримує фокус.
oninput Скрипт викликається коли користувач вводить дані поле.
oninvalid Скрипт виконується, коли елемент недійсний.
onreset Викликається, коли натискається у формі кнопка типу Reset.
onsearch Викликається, коли користувач щось пише в поле пошуку (для &lt;input type=&quot;search&quot;&gt;)
onselect Викликаєтсья після того як будь-який текст був обраний в елементі.
onsubmit Викликається при відправленні форми.
onkeydown Подія викликається, коли користувач затис (натиснув та не відпускає) клавішу.
onkeypress Викликається коли корисрувач натиснув на клавішу.
onkeyup Викликається коли користувач відпускає клавішу.
onclick Подія викликається коли користувач клацає ЛКМ по елементу.
ondblclick Виникає при подвійному клацанні ЛКМ на елементі.
ondrag Періодично викликається при операції перетягування.
ondragend Викликається коли користувач відпускає перелягуваний елемент.
ondragenter Викликається, коли перетягуваний елемент входить в цільову зону.
ondragleave Викликається, коли перетягуваний елемент виходть з зони призначення.
ondragover Викликається, коли перетягуваний елемент знаходиться в зоні призначення.
ondragstart Викликається, коли користувач починає перетягувати елемент, або виділений текст.
ondrop Викликається, коли перетягуваний елемент падає до зони призначення.
onmousedown Викликається, коли користувач затискає ЛКМ на елементі.
onmousemove Викликається, коли курсор миші переміщається над елементом.
onmouseout Викликається, коли курсор виходить за межі елемента.
onmouseover Виконується, коли курсор наводиться на елемент.
onmouseup Викликається, коли користувач відпускає кнопку миші.
onscroll Викликається при прокручуванні вмісту елемента (чи веб-сторінки).
onwheel Викликається, коли користувач прокручує коліщатко миші.
oncopy Викликається, коли користувач копіює вміст елемента.
oncut Викликається, коли користувач вирізає вміст елемента.
onpaste Викликається, коли користувач вставляє вміст в елемент.
onabort Виконується при перериванні якоїсь події.
oncanplay Скрипт виконується коли файл готовий, для початку відтворення (коли він буферизований достатньо, щоб почати відтворення)
oncanplaythrough Скрипт виконується, коли контент вже може бути відтворений без переривання на буферизацію.
oncuechange Скрипт виконується коли змінюється кий в &lt;track&gt; елемента
ondurationchange Викликається коли змінюється довжина медіа файлу.
onemptied Викликається коли доступ до медіа контенту обривається (зникло з’єднання з мережею).
onended Викликається коли медіа елемент повністю відтворив свій зміст.
onshow Викликається, коли елемент &lt;menu&gt; буде відображено як контекстне меню.
onloadedmetadata Скрипт виконується коли метадані (розміри чи тривалість) завантажуються.
onloadeddata Викликається коли медіа данні завантажено.
onloadstart Викликається коли браузер тільки починає завантажувати медіа дані з сервера.
onpause Викликається коли відтворення медіа даних призупинено.
onplay Скрипт викликається коли медіа дані готові почати відтворення.
onplaying Викликається коли розпочато відтворення медіа даних.
onprogress Скрипт виконується коли браузер знаходиться в процесі отримання медіа даних.
onratechange Викликається коли змінюється швидкість відтворення медіа даних.
onseeked Викликається коли атрибут seeked у тега audio або video змінює значення з true на false.
onseeking Викликається коли атрибут seeking у тегів audio або video змінює значення з false на true
onstalled Скрипт виконується коли браузер з будь-якої причини не може отримати медіа дані.
onsuspend Скрипт виконується коли з будь-якої причини завантаження данних призупинено до його повного завантаження.
ontimeupdate Викликається коли змінилася позиція відтворення елемента &lt;audio&gt; або &lt;video&gt;.
onvolumechange Викликається коли змінюється гучність звуку.
onwaiting Викликається коли наступний кадр при відтворенні медіа даних недоступний, але браузер очікує що він незабаром завантажиться.
ontoggle Викликається, коли користувач відкриває або закриває елемент &lt;details&gt;.
onerror Викликається якщо при завантаженні елемента сталася помилка.

Більше інформації про html події за посиланням Атрибути подій в html.

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

4+

3+

9+

Переглядач

1+

1+

2+

2+

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML теґа <colgroup>

<p class="codepen" data-height="265" data-theme-id="0" data-default-tab="html,result" data-user="css_in_ua" data-slug-hash="ZEzJvMr" style="height: 265px; box-sizing: border-box; display: flex; align-items: center; justify-content: center; border: 2px solid; margin: 1em 0; padding: 1em;" data-pen-title="ZEzJvMr">
  <span>See the Pen <a href="https://codepen.io/css_in_ua/pen/ZEzJvMr/">
  ZEzJvMr</a> by css.in.ua (<a href="https://codepen.io/css_in_ua">@css_in_ua</a>)
  on <a href="https://codepen.io">CodePen</a>.</span>
</p>
<script async src="https://static.codepen.io/assets/embed/ei.js"></script>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Більшість атрибутів в HTML 4.01 не підтримуються в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.

CSS стиль без задання

colgroup { 
    display: table-column-group;
}

Додаткові посилання

Всі Коментарі (0)

Зареєструйся на сайті, аби мати змогу залишати коментарі. Зареєструватися  чи
Немає Коментарів