html атрибут onafterprint

onafterprint атрибут подій, викликається коли сторінка вже надрукована, або якщо діалогове вікно друку було закрите.

Порада:

Подія onafterprint часто використовується з подією onbeforeprint.

Синтаксис

<element onafterprint="script">

Атрибут onafterprint не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

No

No

No

Yes

Yes


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML події onafterprint

<body onafterprint="myFunction()">

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Цей атрибут з’явився тільки в HTML5

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.