html атрибут onpageshow

onpageshow подія відбувається, коли користувач заходить на веб-сторінку.

onpageshow подія аналогічна події onload, за винятком того, що onpageshow відбувається після onload. Крім того, onpageshow подія відбувається кожного разу, коли сторінка завантажена, в той час як подія onload не відбувається, коли сторінка завантажується з кеша.

Синтаксис

<element onpageshow="script">

Атрибут onpageshow не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

Yes

Yes

5.0

Yes

11.0


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML події onpageshow

<body onpageshow="myFunction()">

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Цей атрибут з’явився тільки в HTML5

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.