html атрибут onbeforeprint

onbeforeprint подія викликається, коли вікно друку відкривається (до появи діалогового вікна друку).

Порада:

onbeforeprint подія часто використовуєть з подією onafterprint.

Синтаксис

<element onbeforeprint="script">

Атрибут onbeforeprint не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

No

Yes

No

No

Yes


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML події onbeforeprint

<body onbeforeprint="myFunction()">

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Цей атрибут з’явився тільки в HTML5

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.