html атрибут onmouseup

Подія onmouseup по своїй дії протилежно події onmousedown і відбувається, коли користувач відпускає кнопку миші над елементом до якого доданий атрибут onmouseup.

Порада:

Порядок подій, пов'язаних з подією onmouseup (для середньої / лівої клавіші миші):

  1. onmousedown
  2. onmouseup
  3. onclick

Порядок подій, пов'язаних з подією onmouseup (для правої клавіші миші):

  1. onmousedown
  2. onmouseup
  3. oncontextmenu

Синтаксис

<element onmouseup="script">

Атрибут onmouseup не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

1.0+

1.0+

1.0+

4.0+

4.0+


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML події onmouseup

<p onmouseup="mouseUp()">Натисни на текст!</p>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.