html атрибут onselect

Подія onselect застосовується в текстових полях форми і викликається при виділенні тексту за допомогою миші чи клавіатури.

Подія select відбувається тільки, коли текст виділяють в полi input з type = 'text' або в полi textarea. Подія відбувається тільки після того, як текст буде виділений.

d64bba048e36655b969e249595a5aa32.png

Синтаксис

<element onselect="script">

Атрибут onselect не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

4+

4+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML події onselect

See the Pen select_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.