html атрибут ontoggle

Викликається, коли користувач відкриває або закриває елемент <details>.

Синтакс

<element ontoggle="script">

Атрибут ontoggle не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

12.0+

Ні

6.0+

1.5+

Ні


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML події ontoggle

<!DOCTYPE html>

<html>

<body><p>Open the details.</p><details ontoggle="myFunction()">

<summary>Прихований текст</summary>

<p> - НЕ ДИВИСЬ СЮДИ! НЕ МОЖНА!.</p>

</details><script>

function myFunction() {

    alert("Відбулася подія ontoggle");

}

</script></body>

</html>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Подія ontoggle з’явилась тільки в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.