html атрибут onclick

Подія onclick виникає при клацанні лівою кнопкою миші на елементі, до якого доданий атрибут onclick.

Зображення відсутне

onclic не підтримується <base>,<bdo>, <br>, <head>, <html>, <iframe>, <meta>, <param>, <script>, <style>, <title>.

Порада:

Порядок подій, пов'язаних з подією onclick (для середньої / лівої клавіші миші):

  1. onmousedown

  2. onmouseup

  3. onclick

Порядок подій, пов'язаних з подією onclick (для правої клавіші миші):

  1. onmousedown

  2. onmouseup

  3. oncontextmenu

Синтаксис

<element onclick="script">

Атрибут onclick не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

1.0+

1.0+

1.0+

3.5+

4.0+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML події onclick

See the Pen OnClick.css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Приклад використання HTML події onclick

See the Pen OnClick2.css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Приклад використання HTML події onclick

See the Pen OnClick3.css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.