html атрибут onerror

Викликається якщо при завантаженні елемента сталася помилка.

Синтакс

<element onerror="script">

Атрибут onerror не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

Так

Так

Так

Так

Так


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML події onerror

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<img src="image.gif" onerror="myFunction()">

<p>Ми намагаємося показати користувачу неіснуюче зображення, тому викликається подія onerror.</p>

<script>
function myFunction() {
    alert("Не вдалося завантажити зображення.");
}
</script>

</body>
</html>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Подія onerror з’явилась тільки в HTML5

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.