html атрибут onerror

Викликається якщо при завантаженні елемента сталася помилка.

Синтакс

<element onerror="script">

Атрибут onerror не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

Так

Так

Так

Так

Так


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML події onerror

<!DOCTYPE html>

<html>

<body><img src="image.gif" onerror="myFunction()"><p>Ми намагаємося показати користувачу неіснуюче зображення, тому викликається подія onerror.</p><script>

function myFunction() {

    alert("Не вдалося завантажити зображення.");

}

</script></body>

</html>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Подія onerror з’явилась тільки в HTML5

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.