Загальні атрибути

В HTML є кілька атрибутів, які є загальними для всіх елементів, такі атрибути звуться загальними, ґлобальними чи універсальними.

Ці атрибути можуть використовуватися з усіма тегами, хоча на деякі з них вони можуть ніяк не впливати.

Всі зазначені нижче атрибути є загальними і можуть бути вказані до будь-якого HTML елемента


Атрибут
Опис атрибута
title Вказує додаткову текстову підказку
translate Повідомляє браузеру переводити вказаний текст в елементі чи ні.
contextmenu Контекстне меню для елемента
accesskey Дозволяє активувати або сфокусуватись на елементі за допомогою заданого сполучення клавіш.
class Визначає один або кілька класів, щоб зв’язати елемент з таблицею стилів (CSS).
draggable Визначає чи можна перетягувати елемент.
contenteditable Дозволяє редагувати текст в середні тегу.
dir Вказує напрямок тексту.
dropzone Вказує, що робити з перетягувати елементи.
hidden Приховує вміст елемента від перегляду.
id Задає унікальний ідентифікатор для елемента.
lang Визначає основну мову вмісту елемента
spellcheck Вказує браузеру перевіряти чи ні правопис і граматику в тексті елемента.
style Задає вбудований (inline) CSS стиль для елемента.
tabindex Встановлює порядок отримання фокусу при переході між елементами за допомогою клавіші `Tab`.