Загальний html атрибут dir

Задає напрямок і відображення тексту - зліва направо або справа наліво.

6f0e3a9ad0d5b2443d67143253a4a1fd.png

Застосовається до тегів :<a>, <abbr>, <acronym>, <address>, <applet>, <area>, <b>, <basefont>, <bdo> <bgsound>, <big>, <blockquote>, <body>, <br>, <button>, <caption>, <center>, <cite>, <code>, <col>, <colgroup>, <dd>, <del>, <dfn>, <dir>, <div>, <dl>, <dt>, <em>, <embed>, <fieldset>, <font>, <form>, <frame>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <hr>, <i>, <iframe>, <img>, <input>, <ins>, <isindex>, <kbd>, <label>, <legend>, <li>, <link>, <map>, <marquee>, <menu>, <nobr>, <object>, <ol>, <option>, <p>, <plaintext>, <pre>, <q>, <s>, <samp>, <select>, <small>, <span>, <strike>, <strong>, <sub>, <sup>, <table>, <tbody>, <td>, <textarea>, <tfoot>, <th>, <thead>, <tr>, <tt>, <u>, <ul>, <var>, <wbr>, <xmp>

Синтаксис

<p dir="ltr|rtl">

Атрибут dir може отримувати 2 значення :

rtl

Текст інвертується і відображається справа наліво. Іншими словами, останню літеру в реченні браузер покаже першою, і навпаки, першу букву в тексті — останньою.

ltr

Текст відображається як зазвичай — зліва направо.

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

3.5+

12+

6+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Апростий приклад використання тегу dir

See the Pen global.gir_css_in_ua1 by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Приклад використання тегу dir

See the Pen global.dir_css_in_ua2 by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.