Загальний html атрибут id

Опис та застосування

Задає стильової ідентифікатор - унікальне ім'я елемента, яке використовується для зміни його стилю і звернення до нього через скрипти. Ідентифікатор в коді документа повинен бути в єдиному екземплярі, іншими словами, зустрічатися тільки один раз.

Правила:

  • Використовуйте тільки літери алфавіту (A-Z, a-z), числа, дефіси, знаки підкреслення.
  • Ідентифікатор не повинен містити будь-яких пропусків.
  • Ідентифікатор на сторінці використовується тільки до одного елементу.
  • Ідентифікатори чутливі до регістру (#css-in-ua і #Css-In-UA різні ідентифікатори).

Синтаксис

<p id="text">....</p>

Атрибут id не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

3.5+

12+

3+

Переглядач

1+

1+

6+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Приклад використання атрибуту id для задання стилів.

See the Pen global.id_css_in_ua1 by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


У HTML4 ідентифікатор не повинен починатися з цифри і містити інші символи, крім дефіса, підкреслення і точки.

У HTML5, атрибут id може бути використаний до будь-якого елементу HTML

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.