Загальний html атрибут class

Атрибут class задає стильовий клас, який дозволяє зв'язати певний тег зі стильовим оформленням.

c1ae5d299b8f745764767b18825302c0.png

Атрибут class, в основному, використовується для вказівки на клас в каскадній таблиці стилів (CSS). Тим не менш, він також може бути використаний в JavaScript (через HTML DOM), щоб внести зміни в HTML елемент з зазначеним класом.

Нотатка:

При вказівці імені класу враховується регістр символів. Відтак «classname» і «ClassName» два різних ідентифікатора.

Нотатка:

Атрибут class дозволяє одночасно задавати кілька імен класу, розділяючи їх знаком пригалини. Це дозволяє застосувати кілька CSS класів для одного HTML елемента.

Порада:

У HTML4 імена класів можуть містити в собі латинські букви (A-Z, a-z), цифри (0-9), символ дефіса (-) і підкреслення (_) і не повинні починатися з цифри. Використання кирилиці в класах неприпустимо. У HTML5 ці обмеження зняті, але для сумісності зі старими браузерами і JavaScript рекомендується дотримуватися цих правил.

Синтаксис

<element class="classname">

Атрибут class може отримувати єдине значення :

classname

Задає один або кілька імен класів для елемента.

Правила іменування:

  • Назва класу повинна починатися з літери A-Z або a-z
  • Назва класу може містити: літери (A-Z, a-Z), цифри (0-9), дефісів ("-") та підкреслення ("_")
  • В HTML, всі значення чутливі до регістру

Переглядачі

Переглядач

1.0+

1.0+

1.0+

3.5+

4.0+

12+

Переглядач

1+

1+

6+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Приклад, що демонструє як використовувати загальний атрибут class в плрівнянні з викиристанням атрибутом style.

See the Pen Class1_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Простий приклад, що демонструє як використовувати загальний атрибут class.

See the Pen Class2_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


У HTML5, атрибут class може бути використаний на будь-якому HTML елементі (Тим не менш, це не завжди корисно).

В HTML 4.01, атрибут class не може бути використаний з наступними елементами: <base>, <head>, <html>, <meta>, <link>,<param>, <script>, <style>, and <title>.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.