Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

Довідник по JavaScript

JavaScript — мова програмування, яка найчастіше використовується для створення інтерактивних Web-сторінок.

Дозволяє реалізувати ряд складних рішень в Web-документах і надає можливість на боці клієнта взаємодіяти з користувачем.

Із JavaScript можна:

  • створювати сценарії Web-сторінок
  • динамічно змінювати зовнішній вигляд Web-сторінок
  • асинхронно обмінюватися даними з сервером
  • створювати односторінкові та прогресивні Web-застосунки (React, AngularJS, Vue.js)

Із JavaScript також можна програмувати на боці сервера


Об'єкт Опис
Array Масиви використовуються для зберігання кількох значень в одній змінній.
Attr Представляє атрибут елемента DOM та дозволяє отримувати та модифікувати його значення.
Boolean Представляє значення істини: true або false.
Class Шаблон для створення об'єктів.
Collection
Collection
Console Надає методи для виводу інформації в консоль веб-браузера та взаємодії з нею.
CSSStyleDeclaration Представляє колекцію CSS-властивостей для конкретного DOM-елемента та дозволяє зчитувати або модифікувати їх значення.
Date Представляє єдиний момент часу в незалежному від платформи форматі.
Document Представляє веб-документ та надає функціональність для доступу та маніпулювання його структурою, змістом та стилем.
DOMTokenList Представляє список рядкових токенів, що зазвичай використовуються для управління класами елементів.
Element Представляє один елемент в DOM та надає методи та властивості для маніпуляції з цим елементом
Error Викидається, коли виникають помилки під час виконання коду.
Event Представляє інформацію про подію, яка відбулася в системі або на веб-сторінці.
Fetch Надає інтерфейс для здійснення мережевих запитів та завантаження ресурсів з Інтернету.
Fullscreen Дозволяє взаємодіяти з режимом повноекранного відображення.
Geolocation Дозволяє отримувати географічне положення користувача пристрою.
Global Різні середовища виконання можуть надавати власні глобальні об'єкти (у браузері — window, в Node.js — global).
History Дозволяє взаємодіяти з історією сесії браузера, даваючи можливість навігації вперед, назад та у інші місця в історії сторінки.
HTMLCollection Представляє колекцію елементів DOM, які можна адресувати за індексом або ім'ям.
JSON Містить статичні методи для розбору значень з формату JSON та конвертації значень до цього формату.
Location Представляє інформацію про поточний URL документа та надає методи для зміни цього URL.
Math Містить статичні властивості та методи для математичних констант і функцій.
MediaQueryList Дозволяє визначати та відслідковувати зміни в результаті запитів медіа (наприклад, зміни у розмірі екрана або орієнтації пристрою).
Navigator Надає інформацію про браузер користувача та систему, а також містить деякі методи для контролю певних функцій браузера.
NodeList Представляє собою колекцію вузлів і дозволяє перебирати та маніпулювати цими вузлами.
Number Є обгорткою над числовим значенням та містить константи та методи для роботи з числами.
Object Є одним з типів даних у JavaScript й використовується для зберігання різноманітних колекцій з ключами.
Operators
Precedence
RegExp Використовується для пошуку тексту за певним шаблоном.
Screen Надає інформацію про розмір екрану користувача та його характеристики.
Statements
Storage Надає можливість взаємодії з сесійним та локальним сховищами веб-переглядача для зберігання даних в ключ-значення форматі.
String Надає різноманітні методи для маніпулювання рядками.
TypedArray Представляє собою масив фіксованої довжини для роботи з бінарними даними.