Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS об'єкт JSON

Об'єкт JSON у JavaScript

Об'єкт JSON у JavaScript надає простий інтерфейс для перетворення даних між текстовим форматом JSON та об'єктами/значеннями JavaScript. Основні методи цього об'єкта це JSON.stringify() та JSON.parse().

JSON.stringify(): цей метод приймає об'єкт JavaScript та перетворює його в рядок JSON. Це дуже корисно, коли потрібно відправити об'єкт JavaScript на сервер або зберегти його у файлі.

Приклад:

const person = {
 name: "Anna",
 age: 25
};
const jsonString = `JSON.stringify`(person);
console.log(jsonString); // "{"name":"Anna","age":25}"

JSON.parse(): цей метод виконує протилежну операцію — він перетворює рядок JSON назад в об'єкт JavaScript.

Приклад:

const jsonString = '{"name":"Anna","age":25}';
const person = `JSON.parse`(jsonString);
console.log(person.name); // "Anna"

Однією з особливостей роботи з JSON в JavaScript є те, що не всі об'єкти JavaScript можуть бути безпосередньо перетворені в JSON. Наприклад, функції, undefined, а також специфічні об'єкти, такі як Date, будуть або відкинуті, або змінені під час процесу серіалізації.

Формат JSON

JSON (JavaScript Object Notation) є текстовим форматом, призначеним для представлення структурованих даних на основі синтаксису об'єкта JavaScript. Він часто використовується для передачі даних у веб-застосунках (наприклад, відсилання даних з сервера на клієнт), тому що він має багато переваг: текстовий формат, що зроблено для легкого читання людиною, а також легкої генерації та обробки машиною.

JSON є незалежним форматом. Це означає, що хоча він був розроблений на основі синтаксису JavaScript, даний формат може бути використаний майже в будь-якій мові програмування.

Основний синтаксис включає два типи структур:

 • Масиви: упорядкований набір значень. У JSON вони виглядають так: [1, 2, 3].
 • Об'єкти: неупорядкований набір ключ-значення. У JSON це виглядає так: {"name": "John", "age": 30}.

Додатково, JSON підтримує такі примітивні типи: рядки, числа, булеві значення (true або false) і null.

Приклад:

const person = {
 "name": "Anna",
 "age": 25,
 "isStudent": true,
 "courses": ["Math", "History"]
};
Порада:

Якщо вам потрібно вивести рядок JSON так, щоб він був зрозумілим для людини, використовуйте третій аргумент у JSON.stringify(). Наприклад, JSON.stringify(yourObject, null, 4) додасть відступ у чотири пробіли для кожного рівня вкладеності.

Порада:

Будьте обережні при розборі рядків JSON, отриманих з ненадійних джерел. Некоректний рядок JSON може викликати помилки. Використовуйте блок try...catch, щоб обробляти можливі винятки при розборі даних.

Нотатка:

Пам'ятайте, що JSON підтримує лише примітивні типи даних: рядки, числа, булеві значення (true та false) та null. Також є підтримка об'єктів і масивів. Якщо ви спробуєте конвертувати значення undefined або функцію в JSON, це може призвести до неочікуваних результатів.

Нотатка:

Якщо у вас є дуже великий або глибоко вкладений об'єкт, це може призвести до проблем з продуктивністю при використанні JSON.stringify() або JSON.parse(). Пам'ятайте про це та, при можливості, намагайтеся уникати занадто складних структур даних.

Синтаксис

Синтаксис ще не додано

Переглядачі

Переглядач

3

3.5

4

10.5

12

Переглядач

37

18

4

4

Переглядач

0.10.0

1.0

Приклади


У цьому прикладі ми працюємо з форматом JSON у JavaScript. По-перше, ми створюємо рядок myJSON, який містить інформацію про користувача у форматі JSON. Далі ми використовуємо метод JSON.parse() для того, щоб конвертувати цей рядок у об'єкт JavaScript, який ми зберігаємо в змінну myObj. На останньому кроці ми отримуємо значення властивості "name" з нашого об'єкта та зберігаємо його в змінну x. Тож, після виконання коду змінна x буде містити значення "John".

// Створення рядка JSON з даними про користувача
const myJSON = '{"name":"John", "age":30, "car":null}';

// Розбір рядка JSON та конвертація його в об'єкт JavaScript
const myObj = JSON.parse(myJSON);

// Отримання значення властивості "name" з об'єкта
x = myObj.name;

У цьому прикладі ми дізнаємося, як обробляти дані у форматі JSON та працювати з об'єктами у JavaScript.

По-перше, ми маємо рядок myJSON, який представляє собою інформацію про користувача у форматі JSON. Щоб використовувати ці дані як об'єкт у JavaScript, ми використовуємо метод JSON.parse() і зберігаємо результат в змінну myObj.

Потім ми створюємо порожній рядок text і за допомогою циклу for...in проходимося по всім властивостям об'єкта myObj. Кожна властивість додається до рядка text з комою та пробілом на кінці. Таким чином, після виконання циклу, рядок text буде містити назви всіх властивостей об'єкта, розділені комами, наприклад: "name, age, car, ".

// Створення рядка JSON з даними про користувача
const myJSON = '{"name":"John", "age":30, "car":null}';

// Розбір рядка JSON та конвертація його в об'єкт JavaScript
const myObj = JSON.parse(myJSON);

// Ітерація через всі властивості об'єкта та їх додавання до рядка
let text = "";
for (const x in myObj) {
 text += x + ", ";
}

Методи

stringify()
Перетворює об'єкт або значення JavaScript у рядок JSON.
parse()
Перетворює рядок у форматі JSON на об'єкт JavaScript.

Властивості