Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS об'єкт Array

Масиви дозволяють зберігати великий обсяг інформації одному місці. У JavaScript можна знайти кілька основних типів масивів.

Одновимірний масив

Одновимірний масив складається з кількох елементів, об'єднаних під одним ім'ям. Щоб створити масив, необхідно створити змінну і присвоїти їй значення new Array(). Усередині ви можете через кому записувати різні значення, які і будуть елементами масиву.

У масивах відлік починається з 0, тому перший елемент індексу дорівнюватиме 0, другий - 1 і так далі.

Приклади створення масиву:

var array = new Array(); // Створюємо порожній масив
some[0] = 'Перший'; // Додаємо перший елемент з індексом 0
some[1] = 2; // Додаємо другий елемент з індексом 1
some[2] = 'Третій'; // Додаємо третій елемент з індексом 2
some[] = 'Четвертий'; // Додаємо четвертий елемент без індексу

console.log(some[0]); // Виведе 'Перший', це наш перший елемент масиву
console.log(some[3]); // Хоч ми не вказували такого індексу, втім js автоматично присвоїв останньму елементу індекс 3. Цей запис виведе значення 'Четвертий'


var array = new Array('Перший', 2, 'Третій', 'Четвертий'); // Ідентичний масив, але наповнений значеннями відразу при створенні

Працювати з елементами масиву можна як зі змінними. Ми можемо їх виводити або встановлювати для них нові значення.

Для масивів існує кілька додаткових методів та властивостей. Приклад використання властивості length, який дозволяє отримати довжину всього масиву.

Приклад використання властивості:

var elements = new Array(29, 7, 0, true, "Коняка");

console.log(elements.length); // Виведе число 5, адже в масиві 5 елементів

Спочатку масиви можуть здатися непотрібними, але насправді це не так. І з часом ви зрозумієте всю важливість масивів.

Багатовимірний масив

Багатовимірний масив - це масив, у якому певний елемент є іншим масивом. Насправді дуже рідко застосовуються масиви з більш ніж трьома рівнями вкладеності.

Ми не вивчатимемо подібні масиви, оскільки принцип їх побудови такий самий як при роботі з двовимірними масивами.

Для створення двовимірних масивів потрібно використовувати подвійні квадратні дужки після типу даних. Виглядає такий масив як матриця, а записується так:

var x = new Array(new Array(0, 34, 2), new Array(3, 4, 5));
console.log(x[0][1]); // Виведе 34

// Або оголосити порожній масив і присвоїти значення потім ()
var symbols = [[],[]];
symbols[0][1] = 34;

Ми, що елементи першого масиву є іншими масивами. Щоб вибрати будь-який об'єкт використовуйте ту ж структуру, що і для одномірних масивів, ось тільки тепер вказуйте індекс як першого масиву, так і другого:

x[0][1] = 1;

Нотатка:

На високому рівні масиви - це просто спископодібні об'єкти.

Синтаксис

let arrayName = new Array();

//або

let arrayName = [];

Переглядачі

Переглядач
Array

1

1

1

4

12

Переглядач
Array

18

4

1


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Наочний приклад використання масивів.

const cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

alert(cars[0]);

Методи

at()
Повертає елемент масиву за вказаним індексом
concat()
Долучає до масиву ряд масивів або значень Об'єднує два чи більше масивів у один
copyWithin()
Копіює елементи масиву всередині масиву згідно з заданими позиціями
entries()
Повертає Array Iteration Object поточного масиву у вигляді пари ключ/значення
every()
Перевіряє, чи кожен елемент масиву задовільняє заданим вимогам
fill()
Заповнює елементи в масиві певним статичним значенням
filter()
Створює новий масив, але тільки з тих елементів, котрі пройшли перевірку
find()
Повертає значення першого знайденого елемента масиву, котрий пройшов перевірку
findIndex()
Повертає індекс першого знайденого елемента масиву, котрий пройшов перевірку
flat()
Формує з багатовимірного масиву, масив з меншою кількістю вимірів
flatMap()
Виконує вказану функцію над кожним елементом масиву який вилазить за дозволену кількість вимірів
forEach()
Виконує функцію для кожного елемента масиву
from()
Створює масив з масивоподібного об’єкта
includes()
Перевірте, чи містить масив вказаний елемент
indexOf()
Шукає, починаючи з початку масиву, вказане значення в масиві та повертає його позицію
lastIndexOf()
Шукає, починаючи з кінця масиву, вказане значення в масиві та повертає його позицію
isArray()
Перевіряє, чи є вказаний об’єкт масивом
join()
Об’єднує всі елементи масиву в рядок
keys()
Повертає Array Iteration Object, що містить ключі вихідного масиву
map()
Створює новий масив із результатом виклику функції для кожного елемента масиву
pop()
Вилучає останній елемент з масиву та повертає його значення
push()
Додає нові елементи в кінець масиву і повертає довжину утвореного масиву
reduce()
Зменшує значення масиву до одного значення (зліва направо)
reduceRight()
Зменшує значення масиву до одного значення (справо наліво)
reverse()
Змінює порядок елементів у масиві на протилежний
shift()
Видаляє нові елементи з початку масиву і повертає довжину утвореного масиву
slice()
Додає/Вилучає елементи з масиву
some()
Перевіряє, чи пройшов перевірку хоча б один елемент у масиві
sort()
Сортує елементи масиву
splice()
Видаляє елементи з масиву і при необхідності вставляє на їх місце нові елементи, повертаючи вилучені елементи.
toString()
Перетворює масив на рядок
unshift()
Додає нові елементи на початок масиву і повертає довжину утвореного масиву
valueOf()
Просто повертає масив
createAttribute()
Створює новий атрибут для елемента DOM.

Властивості

constructor
Повертає функцію, яка створила прототип об’єкта Array
length
Встановлює або повертає кількість елементів у масиві
prototype
Прототип конструктора поточного об'єкту
embeds
Повертає колекцію всіх елементів <embed> у документі.