Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS метод Array.toString()

Опис

Метод toString() дозволяє перетворити масив та його елементи у рядок. Коли масив потрібно відобразити у текстовому вигляді або коли на нього посилаються в текстовому контексті, JavaScript автоматично викликає метод toString().

Метод toString() для об'єкта Array перезаписує відповідний метод об'єкта Object. Всередині методу toString() масивів викликається метод join(), який об'єднує елементи масиву в єдиний рядок. Кожен елемент масиву у цьому рядку розділяється комами. У випадку, якщо метод join недоступний або не є функцією, використовується Object.prototype.toString, що призводить до результату [object Array].

const arr = [];
arr.join = 1; // перепризначаємо join як не-функцію
console.log(arr.toString()); // [object Array]

console.log(Array.prototype.toString.call({ join: () => 1 })); // 1

Коли масив стає циклічним (один з його елементів є цим самим масивом), браузери запобігають нескінченній рекурсії, ігноруючи таке циклічне посилання.

const arr = [];
arr.push(1, [3, arr, 4], 2);
console.log(arr.toString()); // 1,3,,4,2
Нотатка:

Якщо масив містить інші масиви або об'єкти, метод toString() викликається рекурсивно для кожного вкладеного елемента. Наприклад, [1, [2, 3], {name: 'John'}].toString() поверне рядок '1,2,3,[object Object]'.

Порада:

Зауважте, що метод toString() не змінює вихідний масив, а лише повертає рядок. Якщо ви хочете змінити масив на рядок без комами, ви можете використовувати метод join(). Наприклад, [1, 2, 3].join('-') поверне рядок '1-2-3'.

Синтаксис

toString()

Параметри

Return

string

Рядок, що представляє елементи масиву.

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

4

12

Переглядач

37

18

4

1

Переглядач

0.10.0

1.0

Приклади


Цей приклад показує, як метод toString() можна використовувати з масивом рядків для перетворення цього масиву в єдиний рядок, де елементи розділені комами.

Використання toString().

const array1 = [1, 2, "a", "1a"];

console.log(array1.toString()); // "1,2,a,1a"

Використання toString() на розріджених масивах.

console.log([1, , 3].toString()); // '1,,3'

Виклик toString() на не-масивних об'єктах.

console.log(Array.prototype.toString.call({ join: () => 1 }));
// 1; число
console.log(Array.prototype.toString.call({ join: () => undefined }));
// undefined
console.log(Array.prototype.toString.call({ join: "not function" }));
// "[object Object]"