Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS об'єкт TypedArray

Вступ

Об'єкт TypedArray в JavaScript - це не просто ще один конструктор, це цілісна система для ефективної роботи з двійковими даними. Замість використання звичайних масивів, де кожен елемент може містити будь-який тип даних, TypedArray надає можливість працювати з масивами, в яких кожен елемент є фіксованого типу. Це забезпечує швидкий доступ та обробку елементів, а також більшу прогнозованість та стабільність роботи.

Приклад 1:

const numbers = new Int16Array(2);
numbers[0] = 42;
numbers[1] = 9000;
console.log(numbers.length);  // 2
console.log(numbers[0]);    // 42

У цьому прикладі ми створили типізований масив для 16-бітних цілих чисел і зберегли в ньому два числа. Важливо зазначити, що цей масив може містити лише цілі числа, і якщо спробувати зберегти значення поза діапазоном 16-бітного цілого числа, результат може бути непередбачуваним.

TypedArray може представляти собою різні типи масивів, включаючи масиви цілих чисел з різною кількістю біт (наприклад, Int8Array, Int16Array), масиви плаваючої точки (наприклад, Float32Array) та інші. Вибір конкретного типу залежить від ваших потреб і специфікації даних, з якими ви працюєте.

Приклад 2:

const floatNumbers = new Float32Array(3);
floatNumbers[0] = 1.5;
floatNumbers[1] = 2.5;
floatNumbers[2] = 3.5;
console.log(floatNumbers.length); // 3
console.log(floatNumbers[1]);   // 2.5

Тут ми створюємо масив плаваючої точки розміром у три елементи. Кожен елемент цього масиву може зберігати число з плаваючою комою.

Загалом, TypedArray - це міцний інструмент для ефективної роботи з двійковими даними в JavaScript, що надає широкі можливості для оптимізації та контролю над вашими даними.

Робота з пам'яттю через TypedArray

Одна з ключових особливостей TypedArray полягає в тому, як ця структура дозволяє працювати з пам'яттю. TypedArray інтенсивно користується ArrayBuffer - об'єктом, що представляє блок видаленої пам'яті.

Приклад 1:

const buffer = new ArrayBuffer(16); // 16 байтів пам'яті
const int32View = new Int32Array(buffer);
console.log(int32View.length); // 4

У цьому прикладі ми створюємо блок пам'яті розміром у 16 байтів і пов'язуємо його з типізованим масивом для 32-бітних цілих чисел. Оскільки кожне 32-бітне число займає 4 байти, масив містить 4 елементи.

Коли ви створюєте TypedArray безпосередньо, JavaScript автоматично створює ArrayBuffer для зберігання даних. Але часто може виникнути потреба працювати безпосередньо з ArrayBuffer, наприклад, при отриманні двійкових даних з мережі або роботі з файлами.

Приклад 2:

const buffer = new ArrayBuffer(8); // 8 байтів пам'яті
const view1 = new Int16Array(buffer);
const view2 = new Uint8Array(buffer, 2, 2); // починаємо з 2 байту і беремо 2 елементи

view1[1] = 300;
console.log(view2[0]);  // 44
console.log(view2[1]);  // 1

Тут ми створили один блок пам'яті і створили два різних перегляди для цього блоку. Це демонструє, як можна розділити одну й ту ж область пам'яті між декількома TypedArray.

Важливо розуміти, що TypedArray - це лише "перегляд" або "інтерфейс" для доступу до даних в ArrayBuffer. Це означає, що коли ви змінюєте дані через один TypedArray, ці зміни відображаються на всіх інших TypedArray, які посилаються на той же ArrayBuffer.

Приклад 3:

const buffer = new ArrayBuffer(16);
const int16View = new Int16Array(buffer);
const int32View = new Int32Array(buffer, 4, 2); // починаємо з 4-го байту

int16View[1] = 1000;
console.log(int32View[0]); // 1000

Тут ми бачимо, як зміна значення в одному перегляді автоматично змінює дані в іншому перегляді, який посилається на ту ж саму область пам'яті.

Використовуючи TypedArray та ArrayBuffer, програмісти можуть більш ефективно керувати пам'яттю та оптимізувати обробку двійкових даних в JavaScript.

Зміна розміру та відстеження довжини

Коли ви працюєте з TypedArray, важливо розуміти, як вони реагують на зміни розміру відповідних ArrayBuffer. Це особливо актуально, коли мова йде про відстеження довжини масиву та областей пам'яті, на які вони посилаються.

Приклад 1: Автоматичне відстеження довжини

const buffer = new ArrayBuffer(8, { maxByteLength: 16 });
const float32 = new Float32Array(buffer);

console.log(float32.byteLength); // 8
console.log(float32.length); // 2

buffer.resize(12);

console.log(float32.byteLength); // 12
console.log(float32.length); // 3

Тут ми створюємо ArrayBuffer з початковим розміром 8 байтів і максимальним розміром 16 байтів. Потім ми створюємо Float32Array, який використовує цей буфер. Коли ми змінюємо розмір буфера до 12 байтів, довжина Float32Array автоматично збільшується до 3, оскільки кожний елемент Float32 займає 4 байти.

Основна ідея полягає в тому, що якщо ви не вказуєте розмір під час створення TypedArray, він буде автоматично відстежувати розмір своєї зв'язаної області пам'яті.

Приклад 2: Фіксований розмір масиву

const buffer = new ArrayBuffer(8, { maxByteLength: 16 });
const float32 = new Float32Array(buffer, 0, 2);

console.log(float32.byteLength); // 8
console.log(float32.length); // 2

buffer.resize(12);

console.log(float32.byteLength); // 8
console.log(float32.length); // 2

У цьому випадку ми явно вказали розмір TypedArray як 2 елементи. Тому, незалежно від того, як ми змінюємо розмір буфера, розмір масиву залишається незмінним.

Приклад 3: Зменшення розміру буфера

const buffer = new ArrayBuffer(8, { maxByteLength: 16 });
const float32 = new Float32Array(buffer, 0, 2);

buffer.resize(7);

console.log(float32.byteLength); // 0
console.log(float32.length); // 0

Якщо розмір буфера зменшується таким чином, що він стає менше, ніж область пам'яті, на яку посилається TypedArray, довжина цього масиву автоматично стає 0.

Ці приклади показують, як розмір TypedArray може змінюватися в залежності від дій, виконаних з пов'язаним ArrayBuffer. Розуміння цих механізмів дозволить вам ефективно працювати з пам'яттю в JavaScript і уникати потенційних проблем.

Порада:

Якщо розмір пов'язаного ArrayBuffer змінюється під час виконання програми, це може вплинути на довжину TypedArray та доступність даних. Завжди будьте в курсі таких змін і плануйте свій код відповідно.

Порада:

Оскільки TypedArray надає прямий доступ до пам'яті, вони є ідеальним вибором для обробки великих масивів даних, таких як графічні дані або звукові потоки. Якщо ви працюєте з великими масивами, розгляньте можливість використання TypedArray для підвищення продуктивності.

Нотатка:

У JavaScript є різні типи TypedArray, такі як Int8Array, Uint8Array, Float32Array тощо. Кожен з них представляє різний тип даних і використовує різний обсяг пам'яті. Перед створенням TypedArray розберіться, який саме тип даних вам потрібен, щоб оптимізувати використання пам'яті.

Синтаксис

let obj = new TypedArray();
let obj = new TypedArray(length);
let obj = new TypedArray(typedArray);
let obj = new TypedArray(object);

let obj = new TypedArray(buffer);
let obj = new TypedArray(buffer, byteOffset);
let obj = new TypedArray(buffer, byteOffset, length);

Переглядачі

Переглядач

7

4

5.1

11.6

12

Переглядач

4

4.2

4

18

Переглядач

0.10.0

1.0

Приклади


Одним з простих сценаріїв використання може бути завантаження двійкових даних (наприклад, файлу) з серверу та його аналіз. Це дозволяє зрозуміти, як TypedArray може представляти байти і як з ними працювати.

// Спочатку ми використовуємо fetch API для завантаження двійкового файлу
fetch('path_to_binary_file.bin')
  .then(response => response.arrayBuffer())
  .then(buffer => {
    // Після завантаження ми конвертуємо Array Buffer до TypedArray
    const data = new Uint8Array(buffer);

    // Тепер ми можемо працювати з окремими байтами файлу. Наприклад, вивести перший байт:
    console.log(data[0]);

    // Або, якщо це текстовий файл, ми можемо конвертувати його в строку:
    const textDecoder = new TextDecoder();
    const text = textDecoder.decode(data);
    console.log(text);
  });

TypedArray може бути вельми корисним при роботі з графічними даними, наприклад, при обробці зображень. Використовуючи TypedArray, можна прямо працювати з байтами зображення, модифікувати їх або аналізувати в реальному часі.

const imageBytes = new Uint8Array(1000*1000*4); // припустимо, це байти зображення RGBА для 1000x1000 зображення

// Інвертуємо кольори для кожного пікселя
for (let i = 0; i < imageBytes.length; i++) {
  imageBytes[i] = 255 - imageBytes[i];
}

TypedArray є ключовим компонентом WebGL, технології для рендерингу 3D графіки в браузерах. Тут TypedArray використовується для передачі вертексних даних, нормалей, UV координат та інших графічних даних до відеокарти.

const vertices = new Float32Array([
  -1.0, -1.0,
   1.0, -1.0,
  -1.0, 1.0,
   1.0, 1.0
]);

// Передача даних вертексів до буфера WebGL
const gl = someWebGLContext;
const vertexBuffer = gl.createBuffer();
gl.bindBuffer(gl.ARRAY_BUFFER, vertexBuffer);
gl.bufferData(gl.ARRAY_BUFFER, vertices, gl.STATIC_DRAW);

TypedArray також може бути корисним при обробці аудіо даних. Зокрема, вони можуть використовуватися для прямого доступу та маніпуляції з аудіосигналами, такими як модифікація амплітуди чи застосування фільтрів.

const audioSampleRate = 44100;
const audioDuration = 5;
const audioData = new Float32Array(audioSampleRate * audioDuration); // 5 секунд стерео звуку

// Створюємо простий синусоїдний тон
for (let i = 0; i < audioData.length; i++) {
  audioData[i] = Math.sin(2 * Math.PI * 440 * i / audioSampleRate);
}

Методи

Властивості