Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS метод Array.includes()

Опис

Коли вам потрібно перевірити, чи існує певний елемент у масиві, JavaScript надає метод під назвою includes(). З його допомогою ви можете ефективно визначити наявність елемента в масиві без необхідності перебирати всі його елементи.

Приклад:

let fruits = ["apple", "banana", "cherry"];
let exists = fruits.includes("banana");
console.log(exists); // true

У цьому прикладі ми перевіряємо, чи існує banana в масиві fruits. Метод includes() повертає true, підтверджуючи його наявність.

Метод includes() проводить порівняння елемента searchElement з іншими елементами масиву, використовуючи специфічний алгоритм порівняння - SameValueZero, який відрізняється від строгої рівності. Цей алгоритм вважає NaN рівним самому собі і -0 рівним 0, що часто є більш логічним при пошуку значень. Він використовується в методах як Array.prototype.includes(), так і TypedArray.prototype.includes(), а також в структурах Map та Set.

Нотатка:

Метод includes() приймає другий необов'язковий параметр fromIndex, який вказує початковий індекс для пошуку елемента. По замовчуванню, пошук починається з початку масиву. Ви можете вказати інший початковий індекс, наприклад, myArray.includes(3, 2), щоб почати пошук елемента з індексу 2.

Нотатка:

Зверніть увагу, що метод includes() використовує строге порівняння (===) для перевірки наявності елемента у масиві. Це означає, що не тільки значення, але й типи даних повинні співпадати. Наприклад, якщо масив містить рядковий елемент '5', myArray.includes(5) поверне false, оскільки порівнювані значення мають різні типи.

Нотатка:

includes() є універсальним методом, що вимагає, щоб об'єкт this мав властивість length і інші цілочисельні властивості.

Нотатка:

Якщо розглядати розріджені масиви, includes() сприймає порожні слоти так, наче вони мають значення undefined.

Синтаксис

includes(searchElement)
includes(searchElement, fromIndex)

Параметри

*searchElement

Значення, яке потрібно знайти у масиві.

fromIndex

Індекс, з якого розпочинається пошук, конвертований у ціле число.

  • Від'ємний індекс рахується з кінця масиву - якщо fromIndex < 0, використовується fromIndex + array.length. Однак, незважаючи на це, масив все ще проглядається з переду назад.
  • Якщо fromIndex < -array.length або fromIndex не визначено, використовується 0 (спричинює пошук по всьому масиву).
  • Якщо fromIndex >= array.length, масив не проглядається, і повертається false.

Return

bool

Булеве значення, яке дорівнює true, якщо значення searchElement знайдено у масиві (або у частині масиву, вказаній індексом fromIndex).

Переглядачі

Переглядач

47

43

9

34

14

Переглядач

47

47

43

9

Переглядач

6.0.0

1.0

Приклади


Приклад демонструє використання методу includes() для перевірки присутності елемента в масиві. Показано, як перевірити наявність числового елемента та рядкового елемента в масиві.

Метод includes() використовується для перевірки наявності елемента в масиві. Він повертає true, якщо елемент знайдений, і false в іншому випадку.

[1, 2, 3].includes(2); // true
[1, 2, 3].includes(4); // false
[1, 2, 3].includes(3, 3); // false
[1, 2, 3].includes(3, -1); // true
[1, 2, NaN].includes(NaN); // true
["1", "2", "3"].includes(3); // false

Використання includes() на розріджених масивах.

console.log([1, , 3].includes(undefined)); // true

Метод includes() можна використовувати на об'єктах, що не є масивами. Він зчитує властивість length цього об'єкта, а потім отримує доступ до кожної властивості, ключ якої є невід'ємним цілим числом, меншим за length.

const arrayLike = {
  length: 3,
  0: 2,
  1: 3,
  2: 4,
  3: 1, // проігноровано методом includes(), оскільки length дорівнює 3
};
console.log(Array.prototype.includes.call(arrayLike, 2));
// true
console.log(Array.prototype.includes.call(arrayLike, 1));
// false