Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS метод Array.reverse()

Опис

Метод reverse() "перекручує" масив навколо своєї осі. Це означає, що коли перший елемент стає останнім, останній автоматично перетворюється на перший. Він не просто змінює порядок елементів масиву, але також повертає оригінальний масив після змін.

Порожні слоти у масиві будуть збережені після застосування методу reverse(). Це означає, що якщо у вашому масиві є слоти без значень, вони залишатимуться порожніми, але будуть розташовані в іншому порядку.

Розглянемо приклад:

let fruits = ["apple", "banana", "cherry"];
fruits.reverse();
console.log(fruits);  // Output: ["cherry", "banana", "apple"]

У цьому прикладі ми маємо масив fruits, що містить три елементи. Застосувавши до нього метод reverse(), ми "перевертаємо" порядок елементів. Таким чином, коли ми виводимо масив fruits, ми бачимо перевернутий порядок елементів.

Нотатка:

Метод reverse() не створює новий масив, а змінює сам масив на місці. Тому, якщо вам потрібно зберегти початковий масив, рекомендується зберегти його у змінній до виклику методу reverse() або скопіювати масив за допомогою оператора розподілу [...myArray] і застосувати reverse() до нової копії.

Порада:

Зверніть увагу, що метод reverse() змінює порядок елементів у масиві, а не сортує їх. Якщо вам потрібно відсортувати масив, ви можете скористатися методом sort() у поєднанні з reverse(), але зауважте, що метод sort() сортує масив у місці і не завжди дає очікуваний результат для масивів з числовими значеннями. У разі потреби в числовому сортуванні рекомендується використовувати додаткову функцію порівняння.

Порада:

При використанні методу reverse() для масиву з числовими значеннями, будьте обережними, оскільки метод змінює порядок елементів у масиві на місці. Це означає, що будь-які посилання на цей масив або його елементи також будуть відображати змінену послідовність. Якщо вам потрібно зберегти початковий порядок, розгляньте можливість створення копії масиву перед застосуванням методу reverse().

Порада:

reverse() є універсальним методом. Він очікує, що this матиме властивість length і інші властивості з цілими числовими ключами.

Порада:

Рядки, які мають певні подібності до масивів, не можуть бути перевернуті за допомогою цього методу, оскільки вони є незмінними.

Синтаксис

reverse()

Параметри

Return

reference

Посилання на початковий масив, який тепер відображається в зворотньому порядку. Зверніть увагу, що масив перевертається на місці, і жодної копії не створюється.

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

4

12

Переглядач

4

18

4

1

Переглядач

0.10.0

1.0

Приклади


Цей приклад демонструє, як метод reverse() змінює оригінальний масив, обертаючи його елементи в зворотному порядку.

Приклад створює масив items з трьома елементами, а потім змінює його порядок елементів. Виклик reverse() повертає посилання на перевернутий масив items.

const items = [1, 2, 3];
console.log(items); // [1, 2, 3]

items.reverse();
console.log(items); // [3, 2, 1]

Використання reverse() для розріджених масивів.

console.log([1, , 3].reverse()); // [3, порожньо, 1]
console.log([1, , 3, 4].reverse()); // [4, 3, порожньо, 1]

Виклик reverse() для не-масивних об'єктів.

const arrayLike = {
  length: 4,
  unrelated: "foo",
  2: 4,
  3: 33,
  4: 100, // ігнорується методом reverse(), оскільки length дорівнює 4
};
console.log(Array.prototype.reverse.call(arrayLike));
// { 0: 33, 1: 4,