Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS метод Array.sort()

Опис

Метод sort() сортує елементи масиву на місці і повертає посилання на той же масив, але вже відсортований. За замовчуванням порядок сортування є зростаючим, він базується на перетворенні елементів у рядки, а потім порівнянні їх послідовностей значень кодових одиниць UTF-16.

У випадку, коли функція compareFn не задана, всі невизначені елементи масиву сортуються шляхом перетворення їх у рядки та порівняння рядків у порядку кодових одиниць UTF-16. Наприклад, "banana" передує "cherry". При числовому сортуванні 9 передує 80, але через перетворення чисел у рядки, "80" вище "9" у порядку Unicode. Усі невизначені елементи сортуються в кінець масиву.

Метод sort() зберігає порожні слоти. Якщо вихідний масив має розріджену структуру, порожні слоти переміщуються в кінець масиву та завжди йдуть після всіх невизначених елементів.

У випадку, коли надана функція compareFn, всі невизначені елементи масиву переміщаються в кінець масиву без виклику compareFn. Усі визначені елементи масиву сортуються відповідно до значення, яке повертає функція порівняння compareFn.

Отже, функція порівняння має таку форму:

function compareFn(a, b) {
  if (a менше b за якимось критерієм упорядкування) {
    return -1;
  }
  if (a більше b за критерієм упорядкування) {
    return 1;
  }
  // a має бути рівним b
  return 0;
}

Вимоги до порівняльника (compareFn) мають такі властивості, щоб гарантувати правильну поведінку сортування:

 • Чистота (Pure): Порівняльник не вносить змін до об'єктів, які підлягають порівнянню, і не впливає на зовнішній стан. Це критично, оскільки невідомо, коли саме буде виконано порівняння. Отже, жоден окремий виклик не має створювати видимих змін в зовнішньому середовищі.
 • Стабільність (Stable): Результат роботи порівняльника для однакових вхідних даних завжди має бути однаковим.
 • Рефлексивність (Reflexive): compareFn(a, a) === 0.
 • Антисиметричність (Anti-symmetric): Як compareFn(a, b), так і compareFn(b, a) або обидва дорівнюють 0, або мають протилежні значення.
 • Транзитивність (Transitive): Якщо compareFn(a, b) і compareFn(b, c) мають однаковий знак (або нульове значення), то compareFn(a, c) також має цей знак.

Ефективний порівняльник може повертати лише одне з трьох значень: 1, 0 або -1. Якщо він завжди повертає 0, це означає, що порядок масиву не зміниться, але порівняльник вважається надійним.

Для порівняння чисел замість рядків можна просто відняти b від a. Ось функція, що сортує масив у порядку зростання (за умови, що він не містить значень Infinity та NaN):

function compareNumbers(a, b) {
  return a - b;
}

Метод sort() є універсальним. Він очікує, що значення this матиме властивість length та властивості з цілими числовими ключами. Хоча рядки також мають подібну структуру масиву, цей метод не підходить для їх застосування, оскільки рядки є незмінними.

Порада:

Ви можете передати функцію порівняння у метод sort(), яка визначає критерій сортування. Функція повинна приймати два аргументи (два елементи масиву) і повертати значення, яке вказує, який елемент повинен бути розташований перед іншим. Наприклад, для сортування чисел у порядку зростання можна використати:

array.sort(function(a, b) { return a - b; });
Порада:

Метод sort() змінює вихідний масив і повертає відсортовану версію. Якщо вам потрібно зберегти початковий масив, зробіть його копію перед викликом методу.

Порада:

Якщо ви хочете, щоб sort() не змінював початковий масив, а повертав копію масиву з поверхневим копіюванням, як це роблять інші методи масиву (наприклад, map()), використовуйте метод toSorted(). Або ви можете зробити поверхневу копію перед викликом sort(), використовуючи синтаксис розпилення або Array.from().

const numbers = [3, 1, 4, 1, 5]; // [...numbers] створює поверхневу копію, тому sort() не змінює початковий масив const sorted = [...numbers].sort((a, b) => a - b); sorted[0] = 10; console.log(numbers[0]); // 3

Порада:

Щоб відсортувати елементи в масиві без змінення оригінального масиву, використовуйте toSorted().

Синтаксис

sort()
sort(compareFn)

Параметри

compareFn

Функція, яка визначає порядок сортування. Значення, що повертається, повинно бути числом, знак якого вказує на відносний порядок двох елементів: від'ємне, якщо a менше b, додатнє, якщо a більше b, і нуль, якщо вони рівні. NaN розглядається як 0.

Функція compareFn викликається з наступними аргументами:

 • a: Перший елемент для порівняння. Ніколи не буде undefined.

 • b: Другий елемент для порівняння. Ніколи не буде undefined.

Якщо пропущено, елементи масиву перетворюються на рядки, а потім сортуються відповідно до значення Unicode кожного символу.

Return

reference

Посилання на вихідний масив, який був відсортований. Зверніть увагу, що масив сортується на місці, без створення копії.

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

4

12

Переглядач

4.4

18

4

1

Переглядач

0.10.0

1.0

Приклади


Цей приклад демонструє, як метод sort() сортує елементи масиву як рядки, що може привести до неочікуваних результатів при сортуванні чисел. Додатково демонструється робота з функцією порівняння для правильного сортування чисел.

Створення, відображення та сортування масиву.

const stringArray = ["Синій", "Горбатий", "Білуха"];
const numberArray = [40, 1, 5, 200];
const numericStringArray = ["80", "9", "700"];
const mixedNumericArray = ["80", "9", "700", 40, 1, 5, 200];

function compareNumbers(a, b) {
 return a - b;
}

stringArray.join(); // 'Синій,Горбатий,Білуха'
stringArray.sort(); // ['Білуха', 'Синій', 'Горбатий']

numberArray.join(); // '40,1,5,200'
numberArray.sort(); // [1, 200, 40, 5]
numberArray.sort(compareNumbers); // [1, 5, 40, 200]

numericStringArray.join(); // '80,9,700'
numericStringArray.sort(); // ['700', '80', '9']
numericStringArray.sort(compareNumbers); // ['9', '80', '700']

mixedNumericArray.join(); // '80,9,700,40,1,5,200'
mixedNumericArray.sort(); // [1, 200, 40, 5, '700', '80', '9']
mixedNumericArray.sort(compareNumbers); // [1, 5, '9', 40, '80', 200, '700']

Метод sort() повертає посилання на початковий масив, тому зміни, внесені до повернутого масиву, також змінять початковий масив.

const numbers = [3, 1, 4, 1, 5];
const sorted = numbers.sort((a, b) => a - b);
// numbers і sorted - це обидва [1, 1, 3, 4, 5]
sorted[0] = 10;
console.log(numbers[0]); // 10

Використання sort() на розріджених масивах. Порожні слоти переміщуються до кінця масиву.

console.log(["a", "c", , "b"].sort()); // ['a', 'b', 'c', empty]
console.log([, undefined, "a", "b"].sort()); // ["a", "b", undefined, empty]

Виклик sort() на об'єктах, які не є масивами.

const arrayLike = {
 length: 3,
 unrelated: "foo",
 0: 5,
 2: 4,
};
console.log(Array.prototype.sort.call(arrayLike));
// { '0': 4, '1': 5, length: 3, unrelated: 'foo' }

Для сортування рядків з нелатинськими символами, наприклад, рядків з акцентованими символами (e, é, è, a, ä тощо) або рядків інших мов, використовуйте метод String.prototype.localeCompare(). Ця функція може порівнювати такі символи так, що вони з'являються в правильному порядку.

const items = ["réservé", "premier", "communiqué", "café", "adieu", "éclair"];
items.sort((a, b) => a.localeCompare(b));

// items is ['adieu', 'café', 'communiqué', 'éclair', 'premier', 'réservé']