Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS метод Array.entries()

Опис

Метод entries() призначено для отримання об'єкта ітератора, що представляє індекси та значення кожного елемента у вашому масиві. Він забезпечує спосіб зручного перегляду та обробки кожного елемента окремо. Він відображає кожен елемент масиву як пару ключ-значення, де ключем є індекс елемента, а значенням - сам елемент. Це надає більш структурний погляд на масив і допомагає зрозуміти його внутрішню будову.

Приклад використання:

const fruits = ["apple", "orange", "banana"];
const iterator = fruits.entries();

for (const [index, value] of iterator) {
  console.log(`Index: ${index}, Value: ${value}`);
}
// Виведе:
// Index: 0, Value: apple
// Index: 1, Value: orange
// Index: 2, Value: banana

Зверніть увагу, що при використанні методу на розріджених масивах, порожні слоти обробляються як елементи із значенням undefined. Ця властивість робить entries() корисним для ідентифікації порожніх місць у вашому масиві.

Порада:

Використовуючи метод entries(), ми можемо ефективно проходитися по всіх елементах масиву, отримуючи при цьому індекс та значення кожного з елементів. Завдяки ітератору, що нам повертає метод entries(), ми можемо легко організувати перебір усіх елементів масиву у циклі або використовувати інші способи обробки ітераторів, як-от цикл for...of.

Порада:

Використовуючи ES6 деструктуризацію, ви можете легко отримати індекс і значення елемента:

for (let [index, value] of array.entries()) {
  console.log(index, value);
}
Порада:

entries() може бути використаний разом з методами, як forEach() або map(), що дає змогу маніпулювати парою ключ-значення на льоту.

Нотатка:

Важливо зазначити, що метод entries() повертає ітератор, а не новий масив. Це означає, що він не створює копію масиву, а лише надає зручний спосіб отримати доступ до індексів та значень елементів.

Нотатка:

Хоча entries() первісно призначений для масивів, ви також можете використовувати його з об'єктами, перетворивши їх спочатку в масиви за допомогою Object.entries().

Порада:

Пам'ятайте, що метод entries() вимагає наявності властивості length і числових індексів в об'єкті. Це може впливати на його функціонування при роботі з нетиповими об'єктами чи масивами.

Синтаксис

entries()

Параметри

Return

object

Новий ітератор об'єкта (є перелічуваним).

Переглядачі

Переглядач

38

28

8

25

12

Переглядач

38

38

28

8

Переглядач

0.12.0

1.0

Приклади


У цьому прикладі ми створюємо масив array1 зі значеннями 'a', 'b' і 'c'. Потім ми створюємо ітератор за допомогою методу entries() для масиву array1. За допомогою циклу while та методу next() ми ітеруємося по ітератору та виводимо кожне значення та його індекс в HTML-елемент <div>.

У даному прикладі за допомогою циклу for...of ми проходимося по масиву a та виводимо на консоль індекс та відповідний елемент. Результатом є виведення наступних значень: 0 'a', 1 'b', 2 'c'.

const a = ["a", "b", "c"];

for (const [index, element] of a.entries()) {
 console.log(index, element);
}

// 0 'a'
// 1 'b'
// 2 'c'

У даному прикладі ми створюємо масив array з елементами "a", "b" і "c". Потім ми використовуємо метод entries() для отримання ітератора для масиву array. За допомогою циклу for...of ми проходимося по елементах ітератора arrayEntries та виводимо кожен елемент на консоль.

const array = ["a", "b", "c"];
const arrayEntries = array.entries();

for (const element of arrayEntries) {
 console.log(element);
}

// [0, 'a']
// [1, 'b']
// [2, 'c']

У даному прикладі, за допомогою циклу for...of, ми проходимося по ітератору отриманому викликом методу entries() на масиві [, "a"]. Враховуючи те, що масив є розрідженим, метод entries() відвідує всі позиції, навіть порожні, та виводить на консоль відповідні елементи.

for (const element of [, "a"].entries()) {
 console.log(element);
}
// [0, undefined]
// [1, 'a']

У даному прикладі ми маємо об'єкт arrayLike, який не є масивом, але має властивість length та набір властивостей з ключами 0, 1, 2 і 3. Метод entries() викликається на об'єкті arrayLike, використовуючи Array.prototype.entries.call(arrayLike). За допомогою циклу for...of ми ітеруємося по отриманому ітератору та виводимо кожен елемент на консоль.

const arrayLike = {
 length: 3,
 0: "a",
 1: "b",
 2: "c",
 3: "d", // ігнорується entries() оскільки length = 3
};
for (const entry of Array.prototype.entries.call(arrayLike)) {
 console.log(entry);
}
// [ 0, 'a' ]
// [ 1, 'b' ]
// [ 2, 'c' ]