html атрибут ononline

ononline подія викликається, коли браузер починає працювати в режимі онлайн.

Порада:

ononline подія протилежність події onoffline.

Синтаксис

<element ononline="script">

Атрибут ononline не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

No

3.0

No

No

No


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML події ononline

<body ononline="myFunction()">

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Цей атрибут з’явився тільки в HTML5

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.