html атрибут onoffline

onoffline подія викликається, коли браузер починає працювати в автономному режимі.

Порада:

onoffline подія протилежність події ononline.

Синтаксис

<element onoffline="script">

Атрибут onoffline не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

No

3.0

No

No

No


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML події onoffline

<body onoffline="myFunction()">

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Цей атрибут з’явився тільки в HTML5

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.