html атрибут onkeyup

Події keyup відбуваються при відпуску клавіші і дозволяють отримати її скан-код у властивості keyCode.

Скан-код клавіші однаковий в будь-якій розкладці і в будь-якому регістрі. Наприклад, клавіша "z" може означати символ "z", "Z"або "я", "Я" але її скан-код буде завжди однаковий: 90.

Порада:

Порядок подій, пов'язаних з подію onkeyup:

  1. onkeydown
  2. onkeypress
  3. onkeyup

Синтаксис

<element onkeyup="script">

Атрибут onkeyup не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

1.0+

1.0+

1.0+

3.5+

4.0+

12+

Переглядач

75+

65+

4+

2+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML події onkeyup

<p class="codepen" data-height="500" data-theme-id="0" data-default-tab="js,result" data-user="css_in_ua" data-slug-hash="xozrVQ" style="height: 500px; box-sizing: border-box; display: flex; align-items: center; justify-content: center; border: 2px solid; margin: 1em 0; padding: 1em;" data-pen-title="keyPress3_css_in_ua">


  <span>See the Pen <a href="https://codepen.io/css_in_ua/pen/xozrVQ/">


  keyPress3_css_in_ua</a> by css.in.ua (<a href="https://codepen.io/css_in_ua">@css_in_ua</a>)


  on <a href="https://codepen.io">CodePen</a>.</span>


</p>


<script async src="https://static.codepen.io/assets/embed/ei.js"></script>

Приклад використання HTML події onkeyup

<p class="codepen" data-height="265" data-theme-id="0" data-default-tab="js,result" data-user="css_in_ua" data-slug-hash="ewrRaa" style="height: 265px; box-sizing: border-box; display: flex; align-items: center; justify-content: center; border: 2px solid; margin: 1em 0; padding: 1em;" data-pen-title="keyDown2_css_in_ua">


  <span>See the Pen <a href="https://codepen.io/css_in_ua/pen/ewrRaa/">


  keyDown2_css_in_ua</a> by css.in.ua (<a href="https://codepen.io/css_in_ua">@css_in_ua</a>)


  on <a href="https://codepen.io">CodePen</a>.</span>


</p>


<script async src="https://static.codepen.io/assets/embed/ei.js"></script>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.