html атрибут ondblclick

Подія ondblclick викликається при подвійному клацанні лівої кнопки миші миші на елементі.

Синтаксис

<element ondblclick="script">

Атрибут ondblclick не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

1.0+

1.0+

1.0+

3.5+

4.0+


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML події ondblclick

<button ondblclick="myFunction()">Клацни двічі</button>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.