html теґ <li>

Тег <li> (англ. list item - елемент списку) створює елемент впорядкованого (нумерованого) або маркованого (ненумерованого) списку.

Тег <li> використовується у впорядкованих списках (<ol>), марковані списки (<ul>), а також в меню (<menu>).

0eeaf344943731db6c5df3c91febc70b.png

Порада:

Використовуйте CSS для визначення типу списку.

Нотатка:

Допускається не використовувати закриваючий тег (</ li>) в тому випадку, якщо після елемента списку відразу ж слідує ще один елемент списку

 • , або якщо подальший вміст в батьківському елементі відсутній.

 • Синтаксис

  <ul>
  
  
   <li>елемент маркорованого списку</li>
  
  
  </ul> 
  
  
  
  
  
  <ol>
  
  
   <li>елемент нумерованого списку</li>
  
  
  </ol>
  Атрибут Опис атрибута
  type Встановлює вид маркера нумерованного або маркованого списку
  value Визначає номер елемента для нумерованого списку
  Атрибут Опис атрибута
  title

  Вказує додаткову текстову підказку

  translate

  Повідомляє браузеру переводити вказаний текст в елементі чи ні.

  contextmenu

  Контекстне меню для елемента

  accesskey

  Дозволяє активувати або сфокусуватись на елементі за допомогою заданого сполучення клавіш.

  class

  Визначає один або кілька класів, щоб зв’язати елемент з таблицею стилів (CSS).

  draggable

  Визначає чи можна перетягувати елемент.

  contenteditable

  Дозволяє редагувати текст в середні тегу.

  dir

  Вказує напрямок тексту.

  hidden

  Приховує вміст елемента від перегляду.

  id

  Задає унікальний ідентифікатор для елемента.

  lang

  Визначає основну мову вмісту елемента

  spellcheck

  Вказує браузеру перевіряти чи ні правопис і граматику в тексті елемента.

  style

  Задає вбудований (inline) CSS стиль для елемента.

  tabindex

  Встановлює порядок отримання фокусу при переході між елементами за допомогою клавіші `Tab`.

  dropzone

  Вказує, що робити з перетягувати елементи.

  Більше інформації про загальні атрибути за посиланням Загальні атрибути в html.

  Подія Опис події
  onplay Скрипт викликається коли медіа дані готові почати відтворення.
  onafterprint Скрипт виконується тільки після як документ надрукований.
  onbeforeprint Скрипт виконується перед тим, як документ надрукований.
  onbeforeunload Скрипт виконується коли документ ось-ось буде вивантажений
  onhashchange Скрипт виконується коли там відбулися зміни до частини якоря в URL
  onload Викликається після того як завантаження елемента завершене.
  onmessage Скрипт виконується коли викликане повідомлення.
  onoffline Спрацьовує коли браузер починає працювати в автономному режимі
  ononline Спрацьовує коли браузер починає працювати в режимі онлай.
  onpagehide Скрипт виконується коли користувач переходить на іншу сторінку сторінку.
  onpageshow Скрипт виконується коли користувач заходить на сторінку.
  onpopstate Скрипт виконується коли змінено історію одного вікна.
  onresize Скрипт виконується, коли розмір вікна браузера змінюється.
  onstorage Скрипт виконується, коли вміст Web Storage оновлюється.
  onunload Викликається, коли сторінка розвантажена, або вікно браузера було зачинено.
  onblur Скрипт виконується, коли елемент втрачає фокус.
  onchange Викликається в той момент, коли значення елемента змінюється.
  oncontextmenu Скрипт виконується коли викликається контекстне меню.
  onfocus Викликається в той момент, коли елемент отримує фокус.
  oninput Скрипт викликається коли користувач вводить дані поле.
  oninvalid Скрипт виконується, коли елемент недійсний.
  onreset Викликається, коли натискається у формі кнопка типу Reset.
  onsearch Викликається, коли користувач щось пише в поле пошуку (для &lt;input type=&quot;search&quot;&gt;)
  onselect Викликаєтсья після того як будь-який текст був обраний в елементі.
  onsubmit Викликається при відправленні форми.
  onkeydown Подія викликається, коли користувач затис (натиснув та не відпускає) клавішу.
  onkeypress Викликається коли корисрувач натиснув на клавішу.
  onkeyup Викликається коли користувач відпускає клавішу.
  ondblclick Виникає при подвійному клацанні ЛКМ на елементі.
  ondrag Періодично викликається при операції перетягування.
  ondragend Викликається коли користувач відпускає перелягуваний елемент.
  ondragenter Викликається, коли перетягуваний елемент входить в цільову зону.
  ondragleave Викликається, коли перетягуваний елемент виходть з зони призначення.
  ondragover Викликається, коли перетягуваний елемент знаходиться в зоні призначення.
  ondragstart Викликається, коли користувач починає перетягувати елемент, або виділений текст.
  ondrop Викликається, коли перетягуваний елемент падає до зони призначення.
  onmousedown Викликається, коли користувач затискає ЛКМ на елементі.
  onmousemove Викликається, коли курсор миші переміщається над елементом.
  onmouseout Викликається, коли курсор виходить за межі елемента.
  onmouseover Виконується, коли курсор наводиться на елемент.
  onmouseup Викликається, коли користувач відпускає кнопку миші.
  onscroll Викликається при прокручуванні вмісту елемента (чи веб-сторінки).
  onwheel Викликається, коли користувач прокручує коліщатко миші.
  oncopy Викликається, коли користувач копіює вміст елемента.
  oncut Викликається, коли користувач вирізає вміст елемента.
  onpaste Викликається, коли користувач вставляє вміст в елемент.
  onabort Виконується при перериванні якоїсь події.
  oncanplay Скрипт виконується коли файл готовий, для початку відтворення (коли він буферизований достатньо, щоб почати відтворення)
  oncanplaythrough Скрипт виконується, коли контент вже може бути відтворений без переривання на буферизацію.
  oncuechange Скрипт виконується коли змінюється кий в &lt;track&gt; елемента
  ondurationchange Викликається коли змінюється довжина медіа файлу.
  onemptied Викликається коли доступ до медіа контенту обривається (зникло з’єднання з мережею).
  onended Викликається коли медіа елемент повністю відтворив свій зміст.
  onshow Викликається, коли елемент &lt;menu&gt; буде відображено як контекстне меню.
  onloadedmetadata Скрипт виконується коли метадані (розміри чи тривалість) завантажуються.
  onloadeddata Викликається коли медіа данні завантажено.
  onloadstart Викликається коли браузер тільки починає завантажувати медіа дані з сервера.
  onpause Викликається коли відтворення медіа даних призупинено.
  onplaying Викликається коли розпочато відтворення медіа даних.
  onprogress Подія onprogress відбувається, коли браузер завантажує вказане аудіо / відео.
  onratechange Викликається коли змінюється швидкість відтворення медіа даних.
  onseeked Викликається коли атрибут seeked у тега audio або video змінює значення з true на false.
  onseeking Викликається коли атрибут seeking у тегів audio або video змінює значення з false на true
  onstalled Скрипт виконується коли браузер з будь-якої причини не може отримати медіа дані.
  onsuspend Скрипт виконується коли з будь-якої причини завантаження данних призупинено до його повного завантаження.
  ontimeupdate Викликається коли змінилася позиція відтворення елемента &lt;audio&gt; або &lt;video&gt;.
  onvolumechange Викликається коли змінюється гучність звуку.
  onwaiting Викликається коли наступний кадр при відтворенні медіа даних недоступний, але браузер очікує що він незабаром завантажиться.
  ontoggle Викликається, коли користувач відкриває або закриває елемент &lt;details&gt;.
  onerror Викликається якщо при завантаженні елемента сталася помилка.
  onclick Подія викликається коли користувач клацає ЛКМ по елементу.

  Більше інформації про html події за посиланням Атрибути подій в html.

  Переглядачі

  Переглядач

  1+

  1+

  1+

  4+

  2+

  12+

  Переглядач

  1+

  1+

  1+

  1+


  Мобільних переглядачів ще не додано.

  Приклади


  Найпростіший приклад використання HTML теґа <li>

  See the Pen LI_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

  Різниця між HTML 4.01 та HTML5


  Атрибут "type" не підтримує в HTML5

  Атрибут "value" був застарілим в HTML 4.01, але, знову, підтримується в HTML5.

  Різниця між XHTML та HTML


  Немає жодної різниці.

  CSS стиль без задання

  li {
  
  
    display: list-item;
  
  
  }

  Додаткові посилання