html атрибут type

Атрибут type визначає стиль маркера вкладеного списку (список у списку).

Нумеровані списки є набором елементів з їх порядковими номерами. Вид і тип нумерації залежить від атрибутів елемента <ol>, який і використовується для створення списку. В якості номерів можуть бути наступні значення:

  • А - великі латинські літери;
  • а - малі латинські літери;
  • І - великіі римські цифри;
  • і - малі римські цифри;
  • 1 - арабські цифри.

Для маркованого списку (елемент <ul>) маркери можуть приймати один з трьох видів: коло, окружність і квадрат:

  • disc
  • circle
  • square

59f39b8b56eda0c9f37824708b316df4.png

Синтаксис

<li type="1|a|A|i|I|disc|circle|square">

Атрибут type може отримувати 8 значень :

1

Без задання. Чисельний упорядкований список (1, 2, 3, 4 тощо).

a

Алфавітний список в нижньому регістрі (а, б, в, г тощо).

A

Алфавітний список в верхньому регістрі (а, б, в, г тощо).

i

Римські цифри, в нижньому регістрі (I, II, III, IV тощо).

I

Римські цифри, в верхньому регістрі (I, II, III, IV тощо).

disc

Без задання. Заповнене коло.

circle

Пусте коло.

square

Заповнений квадрат.

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

4+

2+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута type теґа <li>

See the Pen Li_type_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Найпростіший приклад використання HTML атрибута type теґа <li>

See the Pen Li_type1_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут type тега <li> не підтримується у HTML5. Замість цього використовуйте CSS.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.