CSS значення

Кожній CSS властивості відповідає деяке значення, або масив значень.

CSS значення можуть задаватися константами, наприклад, white, auto, none і так далі, або деякими величинами, такими як відсотки, пікселі, числа і т.д.

Тип значення і його варіації унікальні для кожної властивості, нижче перераховані всі можливі величини, котрі можуть задаватися в якості значень до css властивостей.


Значення Опис значення
number Тип зберігання даних в CSS, представляє собою число: або ціле, або з дробовою частиною.
string Значення використовуються для оформлення рядків.
percent Значення percent призначене для зміни значення щодо батьківського елементу або коли розміри залежать від зовнішніх умов.
size Значення size для завдання розмірів різних елементів в CSS.
url Вказує шлях до файлу.
color Значення застосовується для задання кольору різним елементам.
angle Задає кут нахилу або повороту.
time Задає час в секундах або мілісекундах.
media Правило @media дозволяє вказати тип носія, для якого буде застосовано вказаний стиль.
inherit Ключове слово, яке повідомляє, що необхідно наслідувати значення властивості у батьківського елементу.
initial Значення initial застосовується для установки початкового значення властивості.
unset Ключове слово unset є комбінацією ключових слів initial і inherit.
filter Властивість призначена для застосування художніх ефектів до елементів.
currentColor Ключове слово, яке представляє собою поточне значення color елемента.