html атрибут coords

Атрибут coords визначає координати області в зображення-карті.

56a3eee858837e2ac756eb30ca7489a3.png

Атрибут coords використовується разом з атрибутом форми shape, щоб визначити розмір, форму і розташування області

8c1b6d28a7b58649d7662d8182aaefb2.png

Порада:

Координати верхнього лівого кута області є 0,0.

Порада:

Якщо дві області перекриваються між собою, пріоритет має та, яка визначена в коді HTML вище.

Синтакс

<area coords="<координата 1>, <координата 2>, <координата 3>, ...">

Атрибут coords може отримувати 3 значення :

x1,y1,x2,y2

Якщо атрибут форми встановлений в положення "Rect", він визначає координати лівого верхнього кута і нижного правого кута прямокутника.

x,y,radius

Якщо атрибут форми встановлений на "circle", він визначає координати центру кола і радіус.

x1,y1,x2,y2,…xn,yn

Якщо атрибут форми встановлений на "poly", він визначає координати країв багатокутника. Якщо перша і остання координатні пари не збігаються, браузер повинен додати останню пару координат, щоб закрити полігон.

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

1+

1+

12+

Переглядач

1+

6+

1+

1+

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута coords теґа <area> з параметром shape="rect"

See the Pen area.coords_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Найпростіший приклад використання HTML атрибута coords теґа <area> з параметром shape="circle"

See the Pen area.coords_css_in_ua2 by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.