html атрибут media

<img src="planets.gif" width="145" height="126" alt="Planets" usemap="#planetmap"><map name="planetmap">

	<area shape="rect" coords="0,0,82,126" alt="Sun"

href="sun.htm" media="screen and (min-color-index:256)">

</map>

Можливі оператори

**ЗНАЧЕННЯ** **ОПИС**
*and* Вказує на оператор AND
*not* Вказує на оператор NOT
*,* Вказує на оператор OR

Пристрої

**ЗНАЧЕННЯ** **ОПИС**
*all* Без задання. Підходить для всіх пристроїв.
*aural* Синтезатори мови.
*braille* Пристрої зворотного зв’язку Брайля.
*handheld* Кишенькові пристрої (маленький екран, обмежена пропускна здатність).
*projection* Проектори.
*print* Для друку.
*screen* Для екранів комп'ютерів.
*tty* Телетайпи та аналогічні методи ЗМІ з використанням сітки символів із фіксированим кроком.
*tv* Для пристроїв ТВ-телебачення.

Синтакс

<area media="value">

Атрибут media може отримувати 13 значень :

monochrome

Задає кількусть бітів на піксель в буфері кадру монохромних зображень. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (monochrome:2)"

width

Визначає ширину цільової області відображення. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (min-width:500px)"

height

Визначає висоту цільової області дисплея. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (max-height:700px)"

device-width

Визначає ширину цільового відображення/паперу. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (device-width:500px)"

device-height

Вказує висоту цільового відображення / паперу. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (device-height:500px)"

orientation

Визначає орієнтацію цільового відображення/паперу. Можливі значення: "portrait" або "landscape" Приклад: media="all and (orientation: landscape)"

aspect-ratio

Визначає співвідношення ширина/висота цільової області дисплея. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (aspect-ratio:16/9)"

device-aspect-ratio

Задає співвідношення ширини_пристрою/висоти_пристрою цільового дисплея/паперу. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (aspect-ratio:16/9)"

color

Визначає кількість біт на колір цільового дисплея. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (color:3)"

color-index

Визначає кількість кольорів цільового дисплея який він може обробляти. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: "screen and (min-color-index:256)"

resolution

Визначає щільність пікселів (точок на дюйм або точок на сантиметр) цільового відображення/паперу. Можуть бути використан префікси «min-» та «max-». Приклад: media="print and (resolution:300dpi)"

scan

Визначає метод сканування на екрані телевізора. Можливі значення: "progressive" і "interlace". Приклад: media="tv and (scan:interlace)"

grid

Вказує, якщо пристрій виведення це сітка або растрове зображення. Можливі значення: "1" для сітки, і "0" в іншому випадку. Приклад: media="handheld and (grid:1)"

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

1

1


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута media теґа <area>

<img src="planets.gif" width="145" height="126" alt="Planets" usemap="#planetmap">

<map name="planetmap">


  <area shape="rect" coords="0,0,82,126" alt="Sun"


href="sun.htm" media="screen and (min-color-index:256)">


</map>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут media для тегу <area> не з‘явився тільки у HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.