html атрибут href

Атрибут href визначає базовий URL для всіх відносних URL-адрес на сторінці.

Синтаксис

<base href="URL">

Атрибут href може отримувати єдине значення :

URL

Абсолютний URL який діє в якості базового URL (наприклад, "http://www.example.com/").

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

1

1


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута href теґа <base>

<head>


<base href="http://www.w3schools.com/images/">


</head>


Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.