html атрибут face

Атрибут face визначає шрифт тексту в документі, що буде використовуватись без задання.

Коли браузер зустрічає перший шрифт у списку, він перевіряє його наявність на комп'ютері користувача.

Якщо такого шрифту немає, береться наступне ім'я зі списку і також аналізується на присутність.

Тому кілька шрифтів збільшує ймовірність, що хоча б один з них буде виявлений на клієнтському комп'ютері.

Закінчують список зазвичай ключовим словом, яке описує тип шрифту - serif, sans-serif, cursive, fantasy або monospace.

Таким чином, послідовність шрифтів краще починати з екзотичних типів і закінчувати узагальненим ім'ям, яке задає вид шрифту.

c986cc6f5c24acd259996cb5a999032a.png

Нотатка:

Шрифт, встановлений в браузері без задання. Зазвичай це Times New Roman.

Нотатка:

Якщо в імені шрифту містяться прогалини, наприклад, Trebuchet MS, таке ім'я повинно бути в лапках.

Синтакс

<basefont face="font_family">

Атрибут face може отримувати єдине значення :

font_family

Шрифт тексту. Щоб вказати пріоритетний список декількох шрифтів, розділяйте їх комами (Наприклад <basefont face="verdana,arial,sans-serif" />

Переглядачі

Переглядач

-

-

-

-

2+

-

Переглядач

-

-

-

-

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута face теґа <basefont>

See the Pen basefont_font_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут face тега <basefont > більше не підртимується в HTML5. Використовуйте CSS властивість font-family. Наприклад в секцію <head> додайте: <style>body{font-family: courie}</style>

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.