html атрибут size

Атрибут size задає розмір шрифту в умовних одиницях.

e290175f0c483ff05fdbdefa1c590727.png

Синтакс

<basefont size="number">

Атрибут size може отримувати єдине значення :

number

Число від 1 до 7, яке визначає розмір тексту. Зазвичай це 3. Розмір шрифту можна вказувати як абсолютною величиною (наприклад, size = "4"), так і відносної (наприклад, size = "+1", size = "-1"). В останньому випадку розмір змінюється відносно базового.

Переглядачі

Переглядач

-

-

-

-

2+

-

Переглядач

-

-

-

-

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута size теґа <basefont>

See the Pen basefont_size_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут size тега <basefont> більше не підртимується в HTML5. Використовуйте CSS властивість font-size. Наприклад в секцію <head> додайте: <style>body{font-size: 10px}</style>

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.