html атрибут align

Атрибут align тега <col> задає вирівнювання вмісту колонок по горизонталі. Цей атрибут діє на всі комірки в колонці, в тому числі і на заголовки таблиці, які визначаються елементом <th>. Щоб керувати вирівнюванням вмісту окремих колонок або комірок скористайтеся стилями або атрибутом align для тегів <th> та <td>.

44a9f03bc19afe58d56fa0f38d67a49b.png

Синтакс

<thead align="left|right|center|justify|char">

Атрибут align може отримувати 5 значень :

left

Вирівнювання по лівому краю.

right

Вирівнювання по правому краю.

center

Вирівнювання по центру.

justify

Вирівнювання по ширині (одночасно по правому і лівому краю).

char

Вирівнювання по символу

Переглядачі

Переглядач

-

-

-

7+

4+

-

Переглядач

-

-

-

-

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута align теґа <col>

See the Pen Col_align_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут align тега <col> більше не підртимується в HTML5. Використовуйте CSS властивість text-align. Наприклад: <td style="text-align:right">

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.