html атрибут span

Атрибут span HTML тега <col> визначає число колонок, до яких застосовуватимуться задані властивості. Якщо цей атрибут відсутній, то елемент <col> працює для однієї колонки.

Допускається застосовувати атрибут span до кількох колонок і таким чином формувати групи колонок з однаковими властивостями.

0512f130f03178d12d9caae123b205c0.png

Синтакс

<col span="number">

Атрибут span може отримувати єдине значення :

number

Число колонок.

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

4+

5+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута span теґа <col>

See the Pen Col_span_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.