html атрибут valign

Атрибут valign тега <col> встановлює вертикальне вирівнювання вмісту комірок в контейнері <<font face="monospace">col</font>>.

Без задання контент комірки розташовується по її вертикалі в центрі.

15a155f5a73c5626638b92d6dcb12fba.png

Синтакс

<col valign="top|middle|bottom|baseline">

Атрибут valign може отримувати 4 значення :

top

Вирівнювання вмісту комірок по верхньому краю рядка.

middle

Вирівнювання по середині.

bottom

Вирівнювання по нижньому краю.

baseline

Вирівнювання по базовій лінії, при цьому відбувається прив'язка вмісту комірок рядка до однієї лінії.

Переглядачі

Переглядач

-

-

-

-

4+

12+

-

-

-

-


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута valign теґа <col>

See the Pen Col_valign_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут valign тега <col> більше не підртимується в HTML5. Використовуйте CSS властивість vertical-align. Наприклад: <td style="vertical-align:bottom">

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.