html атрибут src

Атрибут src вказує адресу документа для вбудовування в <frame>.

Допустимо використовувати не тільки шлях до файлу, але також ім'я функції JavaScript, яке повертає значення.

Синтакс

<frame src="URL">

Атрибут src може отримувати єдине значення :

URL

Визначає URL документа для вбудовування в frame. Можливі значення:

  • Абсолютний URL - вказує на інший веб-сайт (наприклад src="http://www.example.com/default.htm")
  • Відносний URL - вказує на файл в межах веб-сайту (наприклад, src="default.htm"

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

1

1


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута src теґа <frame>

<frameset cols="50%,50%">


  <frame src="frame_a.htm">


  <frame src="frame_b.htm">


</frameset>


Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.