html атрибут profile

Атрибут profile вказує адресу профілю метаданих. Зазвичай браузер розпізнає значення цього атрибута і виконує деякі дії, пов'язані з зазначеним профілем. Завантаження самого документа за вказаною адресою в реальності не відбувається, більш того, його може взагалі не бути.

Зокрема, profile використовується для мікроформатів XFN (XHTML Friends Network) - це спосіб представлення зв'язків між людьми за допомогою посилань і атрибутів rel з різними значеннями. WordPress також активно застосовує profile в своїх шаблонах.

Синтакс

<head profile="URL">

Атрибут profile може отримувати єдине значення :

URL

Адреса профіля.

Переглядачі

Переглядач

1

3

2

7

6

12+

Переглядач

1+

1+

3+

2+

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута profile теґа <head>

See the Pen Head_profile_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут profile тега <head> більше не підртимується в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.