html атрибут label

Атрибут label вказує видимий ярлик для меню.

Атрибут labe часто використовується для позначення вкладених підпунктів меню.

011110f66808ea16195703212bdaac4a.png

Синтакс

<menu label="text">

Атрибут label може отримувати єдине значення :

text

Визначає назву пункту меню.

Переглядачі

Переглядач

-

-

-

-

-

-

Переглядач

-

-

-

-

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута label теґа <menu>

See the Pen Menu_label_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут label тега <menu> з'явився тільки в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.