html атрибут content

Атрибут content дає значення пов'язане з http-equiv або атрибутом name , в залежності від контексту. Якщо один з цих атрибутів вказано, то атрибут content повинен обов'язково бути присутнім, щоб задати значення.

Нотатка:

Атрибут content може містити більше одного значення, в цьому випадку вони розділяються комами або крапкою з комою.

Синтакс

<meta content="text">

Атрибут content може отримувати єдине значення :

text

Зміст метаінформації.

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

3.5+

2+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута content теґа <meta>

See the Pen Meta_content_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.