html атрибут high

Визначає межу, при досягненні якого значення вважається високим.

0f97133a90684d8a168390a1f6d5473d.png

Синтакс

<meter value="<число>" high="<число>"></meter>

Атрибут high може отримувати єдине значення :

high

В якості значення вказується ціле або дробове число. Обов'язково повинна дотримуватися умова min ≤ high ≤ max, а також low ≤ high.

Переглядачі

Переглядач

6+

16+

5.2+

11+

-

13+

Переглядач

-

1+

16+

-

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибуту <high>

See the Pen meter_high_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


HTML атрибут <high> з'явився тільки в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.