html атрибут max

Опис та застосування

Атрибут max позначає максимально можливе значення. Значення за замовчуванням один. Якщо максимальне значення задано меншим ніж мінімальний, то вони міняються місцями.

159dfa775aebce84ac876294a4328de9.png

Нотатка:

Обов'язково повинна дотримуватися умова minvaluemax .

Синтакс

<meter value="число" max="число"></meter>

Атрибут max не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

6+

16+

5.2+

11+

13+

-

Переглядач

-

16+

11+

-

Приклади


Приклад використання атрибуту max

See the Pen meter.max1_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Приклад використання атрибуту max

See the Pen meter.min_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.