html атрибут value

Опис та застосування

Встановлює значення одиниці виміру. Значення має бути в діапазоні, що задається атрибутами min і max.

ac72e639fe724e92b0013bd8f7f68c09.png

Як значення вказується ціле або дробове число. Допускається використання від'ємних значень.

Синтакс

<meter value="число"></meter>

Атрибут value не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

6+

16+

5.2+

11+

13+

-

Переглядач

-

11+

16+

-

Приклади


Приклад використання значення value

See the Pen meter.value1_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Приклад використання значення value

See the Pen meter.value_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.