html атрибут value

Атрибут value вказує значення, яке буде відправлено на сервер при відправці форми.

Зміст між відкриваючим <option> і закриваючим тегом </option> є те, що браузери будуть відображати в списку. Проте, на сервер буде відправлено лише значення атрибута value.

Також атрибут value застосовується для отримання значень даних через скрипти.

1cc22362551e9024ad9b83ea6a878ab3.png

Порада:

Якщо значення атрибута не вказано, то вміст буде передано в якості значення замість цього.

Синтаксис

<option value="value">

Атрибут value може отримувати єдине значення :

value

Значення для відправки на сервер.

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

4+

3+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута value теґа <option>

See the Pen Option_value_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


У XHTML мінімізований запис атрибутів заборонено, тому атрибут controls повинен бути визначений як <meta controls="controls">.