html атрибут type

Атрибут type дозволяє встановити MIME-тип вмісту тегів <object> або <applet>. У більшості випадків цей атрибут не потрібен, так як браузер сам визначає тип на основі розширення файлу або заголовка, що відправляється сервером.

Синтакс

<param type="MIME-type">

Атрибут type може отримувати єдине значення :

MIME-type

MIME-тип вмісту тега <object>

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

1

1


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади

Прикладів ще не додано

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут type тега <param> більше не підртимується в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.