html атрибут value

Атрибута value визначає значення елемента <param>.

Цей атрибут не є обов'язковим, оскільки для аплету або об'єкта цілком достатньо одного імені, що задається атрибутом name.

Цей атрибут використовується разом з атрибутом name, щоб вказати параметри для плагина, визначеного за допомогою тега <object>.

Атрибут value може мати бути будь-яке значення, що підтримується визначеним об'єктом.

Синтакс

<param value="value">

Атрибут value може отримувати єдине значення :

value

Значення параметру. Може використовуватися рядок або число.

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

1

1


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута value теґа <param>

<object data="horse.wav">

  <param name="autoplay" value="true">

</object>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.